Budowa placu zabaw, stworzenie Izby Pamięci związanej z ciekawą historią Twoje okolicy, zakup sprzętu dla szkoły, a może rewitalizacja miejsca po dawnej hali fabrycznej? Jeśli i Twoje KGW chciałoby zrobić coś fajnego dla swojej miejscowości, zachęcając jednocześnie sąsiadów do wspólnego działania zgłoście się do programu Moja Mała Ojczyzna!

Fundacja BGK – koordynator programu oferuje Wam aż 30 tys. zł na tego typu pomysły!

Konkurs jest skierowany do lokalnych społeczności poniżej 100 tys. mieszkańców.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

• Poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
• Pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych,
• Wsparcie infrastruktury placówek oświatowych,
• Wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych,
• Zakup Sprzętu związanego z prowadzonym Projektem,
• Porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu,
• Zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500 zł brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu,
• Koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500 zł brutto,
• Koszt tablicy informacyjnej.

Projekt powinien trwać od 1 do 6 miesięcy, czyli minimum 30 dni, maksimum 183 dni, przy czym powinien zakładać cykl działań (nie chodzi o jednorazową akcję). W 4 edycji programu wygra do 30 najlepiej ocenionych projektów, które zostaną dofinansowane na kwotę 30 tys. zł brutto. Uwaga – nie jest wymagany wkład własny!

Kto może wziąć udział?

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
• Fundacje,
• Stowarzyszenia,
• Biblioteki publiczne,
• Domy kultury,
• Jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioski można składać do końca lipca br. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 października br., a realizacja projektu powinna nastąpić od 04.01.2021 r. do 31.08.2021 r.

Uwaga – wymagany okres trwałości realizowanych projektów wynosi 5 lat od zawarcia umowy.

Co istotne, z pieniędzy proponowanych przez Fundację BGK nie mogą być finansowane (koszty niekwalifikowalne) np. bieżąca działalność wnioskodawcy (np. opłaty za media), wynagrodzenia dla koordynatorów, organizacja: zajęć, warsztatów, kursów, konkursów, festiwali, koncertów, a także wycieczki, nagrody, wyjazdy, turnusy, kolonie, itp.