Uroczystość odbyła się w czwartek na placu przed komendą wojewódzką PSP w Rzeszowie. Jak powiedział komendant wojewódzki PSP na Podkarpaciu nadbryg. Andrzej Babiec, zakupionych zostanie w sumie 19 pojazdów. "Z tego jeden to będzie lekki pojazd specjalistyczny, pozostałe to będą średnie pojazdy" - dodał.

Nadbryg. Babiec podał, że pieniądze pochodzą m.in. z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - ponad 1,5 mln zł. Zakupy zostały również wsparte dotacjami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 2,6 mln zł. Pozostałe źródła finansowania to środki Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę prawie 5 mln zł, samorządów terytorialnych - ponad 6 mln zł oraz środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń w wysokości pół mln zł.

Obecna na uroczystości wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że rząd przywiązuje ogromną wagę do tego, by budować bezpieczeństwo mieszkańców regionu.

- Możemy to czynić tylko wówczas, jeżeli takie organizacje, jak Ochotnicza Straż Pożarna, będą właściwie doposażone. Dobrze przygotowana i wyszkolona jednostka to dla lokalnej społeczności gwarancja bezpieczeństwa. Bardzo często to właśnie strażacy ochotnicy docierają na miejsca zdarzenia jako pierwsi i rozpoczynają akcję ratunkową - powiedziała.

Leniart podkreśliła, że ważne jest, aby strażacy mogli profesjonalnie udzielić pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. - Aby zadania te wykonane były w odpowiedni sposób, niezbędny jest specjalistyczny sprzęt - zaznaczyła wojewoda.

Leniart podała, że w ciągu ostatnich pięciu lat na potrzeby podkarpackich jednostek OSP przeznaczono prawie 108 mln zł.

- W tym czasie Ochotnicze Straże Pożarne naszego regionu wzbogaciły się o ponad 150 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych za ogólną kwotę ponad 95 mln zł. Aby zapewnić druhnom i druhom godne warunki służby wyremontowano ponad 360 strażnic. Na te inwestycje przekazano z budżetu państwa prawie 6 mln zł. Do jednostek trafił także sprzęt ratowniczy za ponad 1,2 mln zł - stwierdziła.