Zgodnie z przedstawionymi informacjami w „Raporcie o budowie domów w Polsce" Oferteo.pl, Polacy budują domy, ponieważ chcą mieć ogród, więcej przestrzeni do życia oraz uznają to za bardziej opłacalne niż zakup mieszkania.

Co ciekawe, budowanie domów na wsi nie jest już takie popularne jak było wcześniej.

Polacy wolą już budować w małych miasteczkach, a nie na wsi

Wyniki badania pokazują, że w 2020 r., 51% domów w Polsce powstało na terenach wiejskich. Rok wcześniej było to aż 60%. Widać zatem, że wieś to wciąż zdecydowanie najpopularniejsze miejsce budowy, jednak preferencje inwestorów w ubiegłym roku zaczęły się zmieniać.

W porównaniu do wcześniejszej edycji badania wzrosła liczba osób budujących dom w niedużych miastach. W miejscowościach liczących od 11 do 50 tys. mieszkańców powstało w 2020 r. 15% domów (12% w 2019 r.), a do 10 tys. mieszkańców – 12% (9% w 2019 r.).

Do budowy przekonuje konkurencyjna cena i okolica

O wyborze działki budowlanej najczęściej decydowały okolica (64%) oraz cena (28%). Co piąty badany wskazał, że zależy mu na rozsądnej odległości od miejsca pracy, a 15% chciało mieszkać niedaleko swojej najbliższej rodziny. Z kolei 19% respondentów wybudowało dom na działce, którą otrzymało z darowizny lub spadku.

Polacy wolą inwestować w dom niż mieszkanie w mieście

Uczestnicy badania zostali też zapytani o powody, jakie skłoniły ich do podjęcia decyzji o budowie własnego domu. Najczęściej wśród odpowiedzi pojawiała się chęć zrealizowania marzenia wskazana przed 54% badanych. 38% inwestorów zależało na własnym ogrodzie, a co trzeci chciał zwiększyć powierzchnię mieszkalną.

Aż 40% ankietowanych odpowiedziało, że ich zdaniem budowa domu opłaca się bardziej niż zakup mieszkania. Ta kwestia zależy w dużej mierze od lokalizacji, jednak średnia cena budowy domu w 2020 r. wyniosła w Polsce 485 tys. zł (bez kosztów działki).

W przypadku budynków w metrażu 70-100 m2 było to około 308 tys. zł. Za 19-arową działkę budowlaną Polacy płacili natomiast blisko 200 tys. zł. Szacunkowo więc koszt całej inwestycji wynosił średnio 508 tys. zł.

Jest to kwota, która wystarczyłaby na zakup niespełna 50-metrowego mieszkania w Warszawie, 53-metrowego lokalu w Krakowie, 60 metrów we Wrocławiu lub prawie 70 metrów w Katowicach. 

Z formalnościami było najtrudniej w czasie pandemii 

Wśród największych trudności napotkanych podczas procesu inwestycyjnego, niezmiennie od lat najczęściej wymieniane są problemy w załatwieniu formalności. W 2020 r. ten proces dodatkowo skomplikowała pandemia.

Co trzeci badany wspomniał, że trudne było dla niego znalezienie ekipy budowlanej, a co piąty źle ocenia jej nadzorowanie. Wśród największych przeciwności wymieniano również stres spowodowany pandemią, zbilansowanie budżetu, a także lockdown.

– Trudności ze znalezieniem wykonawcy były w ubiegłym roku wskazywane wśród największych wyzwań o 11 punktów procentowych rzadziej niż rok wcześniej. Może to być efektem coraz większej świadomości Polaków w kwestii poszukiwania wykonawców/usługodawców – mówi Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl. – Coraz więcej inwestorów zdaje sobie sprawę, że na proces poszukiwań trzeba wygospodarować sobie odpowiednio długi czas, a w wyborze i porównaniu ofert specjalistów z pomocą przychodzą serwisy online. W Internecie można też zapoznać się z opiniami o danej firmie oraz zrealizowanymi przez nią projektami.

Metodologia badania

Przedstawione w „Raporcie o budowie domów w Polsce” dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego w styczniu 2021 roku metodą CAWI na próbie 550 osób, które w 2020 roku budowały dom.