Zdaniem marszałka woj. mazowieckiego Adama Struzika wiele strażnic OSP jest w złym stanie technicznym i wymaga remontów. "Niestety są one bardzo kosztowne i nie każda gmina może sobie pozwolić na takie wydatki. Dlatego zawsze staramy się wygospodarować dodatkowe pieniądze właśnie na takie wsparcie" - zaznaczył Struzik.

W tegorocznej edycji programu "Mazowieckie strażnice OSP" gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 25 tys. zł. Każda z nich mogła złożyć jeden wniosek na remont albo modernizację tylko jednej strażnicy OSP ze swojego terenu.

Ostatecznie dofinansowanie w wysokości blisko 5,5 mln zł trafi do 232 mazowieckich gmin i miast, w tym 51 z subregionu radomskiego na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł.

Na Mazowszu funkcjonuje obecnie prawie 2 tys. jednostek OSP, które tylko w ubiegłym roku brały udział w 55 tys. akcji, z czego 20 tys. dotyczyło gaszenia pożarów. W regionie działa blisko 1,9 tys. remiz strażackich.