Działalność kół gospodyń wiejskich tradycyjnie utożsamiana jest z serwowaniem swojskich przysmaków podczas lokalnych imprez plenerowych Korzystając z możliwości sprzedaży okazjonalnej koła coraz śmielej promują także lokalne oraz regionalne wyroby i potrawy podczas gminnych oraz powiatowych imprez. Są również uważane za naturalne ogniwo krótkich łańcuchów dostaw żywności.
Z roku na rok rośnie wkład KGW w zachowanie kulinarnego dziedzictwa kulturowego. Wiele z kół wpisuje swoje produkty na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Często są także wsparciem dla rolników produkujących żywność lokalną i tradycyjną, gdyż stanowią źródło informacji na temat krajowych i unijnych systemów jakości żywności.

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Równe” ze Strachówki (powiat wołomiński), fot. EFRWP
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Równe” ze Strachówki (powiat wołomiński), fot. EFRWP

Ale nie wszystkie, a już na pewno nie te, które – zachęcone funkcjonującą od dwóch lat ustawą o kołach gospodyń wiejskich – dopiero rozpoczęły swoje lokalne działanie. Fundacja EFRWP wspólnie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego ma dla nich propozycję – a konkretnie projekt szkoleń pn.: „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich.

- W ramach tego projektu, Panie z KGW będą mogły wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu m.in. krajowych i unijnych systemów jakości żywności, krótkich łańcuchów dostaw, źródeł finansowania oraz budowania partnerstw. Członkowie kół przeprowadzą również warsztaty kulinarne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Nabór do projektu planowany jest na okres lipiec-sierpień br. – poinformował redakcję farmer.pl Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Warsztaty dla młodzieży, fot. EFRWP
Warsztaty dla młodzieży, fot. EFRWP

W tym sezonie, udział w szkoleniach będą mogły wziąć KGW z 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, śląskiego, łódzkiego, podkarpackiego i lubelskiego. Rok wcześniej w szkoleniach realizowanych od lipca do października, udział wzięło ok. 420 członków KGW z 119 kół z siedmiu pozostałych województw.

Podobnie jak w ubiegłym roku w ramach projektu planowane są jednodniowe szkolenia (po jednym na każde ww. województwo). Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Fundacji.