Oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie, które przynosi nie tylko oszczędności finansowe, lecz także komfortowe i praktycznie bezobsługowe użytkowanie. Jednak dość wysoka cena, sięgająca nawet 18 tys. zł (w zależności od rodzaju oczyszczalni) oraz określone warunki, jakie trzeba spełnić przy budowie oczyszczalni, mogą poddać taką inwestycję pod dyskusję.

Zalety posiadania przydomowej oczyszczalni

Pomimo nawet 3-krotnie większych kosztów związanych z zakupem przydomowej oczyszczalni ścieków w porównaniu do szamb samo jej użytkowanie jest tańsze i nie wymaga tak częstego dozoru.
– Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków to gwarancja oszczędności czasu i pieniędzy. Inwestycja w przydomową oczyszczalnię oznacza opróżnianie zbiornika tylko raz na 9 miesięcy. Wybierany jest jedynie 1 m3 osadu z pierwszej komory, dzięki czemu nie trzeba się martwić, że zbiornik się przepełni, a nieczystości wydostaną się na powierzchnię. Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków to też dodatkowa oszczędność pieniędzy. Jej roczny koszt utrzymania przy 5-osobowej rodzinie wynosi ok. 330 zł. Wliczony jest w tym koszt prądu, bakterii i jednego wywozu nieoczyszczonego osadu. Warto zaznaczyć, że za jednorazowe opróżnianie szczelnego zbiornika musimy zaś płacić ok. 150-200 zł. Inwestycja w przydomową oczyszczalnię ścieków zwróci się już w przeciągu 5 lat użytkowania – podkreśla Przemysław Kołodziejski, współwłaściciel Eko-Bio Oczyszczalnie.

Proces biologicznego oczyszczania nieczystości nie wymaga też od użytkownika ciągłego jej sprawdzania, co należy robić w przypadku szamba.
– Zaprojektowane przez nas urządzenia oczyszczające ścieki działają praktycznie bezobsługowo. Warunkiem ich prawidłowego funkcjonowania jest zaaplikowanie do muszli klozetowej małej dawki preparatu bakteryjnego raz na 2 tygodnie. Wykorzystywanie przydomowej oczyszczalni pozwala też odzyskiwać wodę. Ściek zostaje oczyszczony do drugiej klasy czystości wody, a to oznacza możliwość jej ponownego użycia. Pozwala na to zamontowany za zbiornikiem oczyszczalni zbiornik retencyjny zwany też przepompownią – dodaje Przemysław Kołodziejski z Eko-Bio Oczyszczalnie.

Zgromadzoną tak i wcześniej oczyszczoną wodę można wykorzystać np. do podlewania roślin ogrodowych. To jest kolejny sposób na obniżenie rachunków za użycie wody. Dodatkowo, decydując się na budowę przydomowej oczyszczalni, możemy ubiegać się o dotacje bezzwrotne na pokrycie kosztów kwalifikowanych lub pożyczkę na preferencyjnych warunkach.

Dofinansowanie na oczyszczanie

Ogromną zachętą dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na inwestycję w przydomową oczyszczalnię, są dofinansowania na ten cel. Należy zwrócić uwagę, że w zależności od województwa ustalane są zróżnicowane zasady i wymagania, które trzeba spełnić, aby otrzymać takie dofinasowanie lub pożyczkę na oczyszczalnię. Pierwszy i podstawowy warunek, jaki musi spełnić oczyszczalnia, to określona przepustowość oczyszczalni. I tutaj każdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może określić różne wymagania. W jednym województwie będą kwalifikowały się oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości do 10 m3 na dobę, a w innym poniżej 5 m3 na dobę, a w kolejnym województwie wyznaczy się ich wydajność na podstawie np. 5 RLM. Co to jest RLM? To skrót określający wielkość urządzeń do oczyszczania ścieków. Oparty jest on na założeniu, że każda osoba produkuje 160 dm3 ścieków na dobę. W przypadku budownictwa mieszkaniowego 5 RLM odpowiada liczbie 5 mieszkańców. Ponadto jeżeli chcemy ubiegać się o dotację na sfinansowanie oczyszczalni, to musi ona też spełniać określone deklaracje właściwości użytkowych zgodnie np. z normą zharmonizowaną PN-EN
12566-3+A1:2009 lub nowszą. Samo dofinansowanie może obejmować nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych (montaż, budowa i przyłączenie oczyszczalni do instalacji sanitarnej domu), w tym 20-30 proc. to dotacja bezzwrotna, którą możemy przeznaczyć na zakup produktu. Gdy zdecydujemy się na preferencyjną pożyczkę, to możemy sfinansować minimum 50 proc. kosztów inwestycji w oczyszczalnię. Zanim podejmiemy decyzję o zakupie oczyszczalni, należy pamiętać, że nie na każdej działce można ją zbudować.

Oczyszczalnia ścieków, ale pod kilkoma warunkami

Oczyszczalni ścieków nie można wybudować na dowolnej działce. Ta ostatnia musi spełnić określone warunki gruntowe oraz wyróżniać się odpowiedną wielkością. Budowa oczyszczalni ścieków powinna być też poprzedzona sprawdzeniem przepuszczalności gruntu oraz wysokością poziomu wód gruntowych. Szczególnie w przypadku oczyszczalni, której ścieki są odprowadzane do gruntu, urządzenia rozsączające muszą być umiejscowione powyżej 1,5 m nad poziomem wód gruntowych.

Działka musi być też na tyle duża, aby zachowana została odległość zbiornika wstępnego oczyszczania od najbliższego ujęcia wody, np. studni. Wielkość tej odległości jest uzależniona od rodzaju oczyszczalni i musi wynosić co najmniej 15 m lub więcej. Ponadto budowa oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę wymaga zgłoszenia budowy w wydziale architektury lokalnego starostwa powiatowego lub urzędu gminy przynajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem prac wykonawczych. Ponadto zobowiązani jesteśmy dołączyć gotowy projekt takiej oczyszczalni, mapę działki z usytuowaniem naszej oczyszczalni oraz dokument potwierdzający, że jesteśmy właścicielem nieruchomości.

Większe wymagania będziemy musieli spełnić w przypadku budowy oczyszczalni, których ścieki będą odprowadzane do wód powierzchniowych. W tym wypadku trzeba jeszcze zdobyć pisemną zgodę właściciela wód na odprowadzanie ścieków oraz zgodę właścicieli sąsiadujących gruntów na przeprowadzenie instalacji przez ich działki. Nie może też zabraknąć operatu wodno-prawnego w przypadku realizacji takiej inwestycji.