Jak poinformowała Violetta Ruszczewska, rzeczniczka marszałka województwa opolskiego, do 26 czerwca można zgłaszać udział w tegorocznym konkursie "Piękna Wieś Opolska". Zgłoszony projekt musi zostać wykonany na terenie sołectwa, gdzie na rzecz odnowy wsi działa organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną i mająca konto bankowe.

"Jak pokazuje to wieloletnie doświadczenie, konkurs inspiruje do podejmowania nowych wyzwań, wyzwala zdrową rywalizację, zachęca do wspólnych działań. Podstawowym osiągnięciem realizowanego od 22 lat konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszarów wiejskich w poprawę jakości życia na wsi" - wyjaśnia Ruszczewska.

Ze względu na sytuację epidemiczną, tegoroczny konkurs będzie oceniany głównie na podstawie materiałów przesłanych komisji konkursowej, choć organizatorzy nie chcą całkowicie rezygnować z wizji lokalnych.

Ocenie będą podlegały prace w dwóch kategoriach: najpiękniejsza wieś i najlepszy projekt odnowy wsi. Na podstawie przesłanych materiałów komisja będzie oceniać m.in. współpracę lokalnych środowisk z partnerami krajowymi i zagranicznymi, realizowane we wsi projekty na rzecz ochrony bioróżnorodoności i ochrony tradycji kulinarnych, estetykę biorących w konkursie miejscowości oraz innowacyjność przedsięwzięć mających na celu odnowę wsi.

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody w wysokości od 4 do 16 tys. zł. Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników planowane jest na listopad 2020 roku.