Udział w konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest, by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Jego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także, czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

Do konkursu można zgłosić się do 23 kwietnia, a do 25 czerwca zakończy się wojewódzki etap konkursu. Od lipca do sierpnia br. planowane są wizytacje gospodarstw finałowych, a ich termin uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju.

Konkurs odbywa się od 2003 roku. W siedemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 20 tys. gospodarstw indywidualnych. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe i finansowe; zwycięzca ostatniej, 17. edycji otrzymał ciągnik o mocy 55 KM.