Wybory najpiękniejszej wsi i zagrody na Pomorzu to już tradycja. Główną ideą jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. Organizatorem konkursu jest samorząd województwa. W tym roku plebiscyt odbywa się po raz 28.

- To wyjątkowy konkurs, który pokazuje, jak w ciągu lat zmieniają się nasze pomorskie wsie, jak pięknieją, jak dbają o nie mieszkańcy. Celem jest promowanie najlepszych wzorców działania lokalnych społeczności. To także poprawa estetyki, stanu środowiska oraz pielęgnacja dziedzictwa kulturowego - powiedział członek zarządu województwa pomorskiego Józef Sarnowski na nagraniu udostępnionym mediom.

Konkurs podzielony jest na trzy etapy: gminny, powiatowy i wojewódzki. - W każdym etapie specjalna komisja będzie wizytować zgłoszone do konkursu wsie i zagrody. Komisja będzie zwracać uwagę przede wszystkim na ogólny wygląd wsi, troskę o stan środowiska przyrodniczego, ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz formy aktywizacji i zaangażowanie mieszkańców - wyjaśnił Sarnowski.

Przy ocenie zagrody będzie się liczyć jej stan techniczny, ład i porządek siedliska, stan sanitarny posesji i jej wpływ na środowisko przyrodnicze oraz pielęgnowanie tradycji danego miejsca.

Wojewódzka Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych kandydatur do 15 września, natomiast uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się do 31 października br.

Jak przekazał Józef Sarnowski, łączna pula nagród to 84 tys. złotych. Najpiękniejsza pomorska wieś otrzyma 30 tys. zł. Nagroda za drugie miejsce wynosi 20 tys. zł, a trzecie - 10 tys. zł. Zwycięzca w kategorii "Zagroda" otrzyma 5 tys. zł; zdobywca drugiego miejsca dostanie 4 tys. zł, a trzeciego - 3 tys. zł. W każdej kategorii przyznane zostaną również trzy wyróżnienia - w pierwszej po trzy tysiące złotych, a w drugiej po tysiąc złotych.

W poprzedniej edycji plebiscytu najpiękniejszą wsią okrzyknięto Borzechowo w gminie Zblewo, a właścicielami najpiękniejszej zagrody zostali Beata i Mirosław Stoltmann ze wsi Windorp w gminie Brusy.

Regulamin konkursu dostępny jest na portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - www.pomorskie.eu.