Podczas nowych badań stwierdzono, że osoby izolowane społecznie mają o ponad 40 proc. większe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia sercowo-naczyniowego, takiego jak zawał serca lub udar, niż osoby zintegrowane społecznie.

Niemieckie badanie, które zostanie przedstawione na wirtualnym kongresie Europejskiej Akademii Neurologii (EAN) wykazało też, że osoby izolowane społecznie są prawie o 50 proc. bardziej narażone na śmierć z jakiejkolwiek przyczyny.

W ramach Heinz-Nixdorf-Recall-Study (HNR) pod kierunkiem dr. Janine Gronewold i prof. Dirka M. Hermann ze szpitala uniwersyteckiego w Essen przeanalizowali dane 4316 osób, które zostały rekrutowane w latach 2000-2003.

Uczestniczący w badaniu nie mieli rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej i byli obserwowani średnio przez 13 lat. Informacje na temat różnych rodzajów wsparcia społecznego zostały zebrane na początku badania, a integracja społeczna została oceniona na podstawie stanu cywilnego i wspólnego życia, kontaktu z bliskimi przyjaciółmi i krewnymi oraz członkostwa w organizacjach politycznych, religijnych, społecznych, sportowych lub zawodowych.

Podczas badania zaobserwowano 339 zdarzeń sercowo-naczyniowych. Wśród uczestników badania odnotowano 530 zgonów. Po zbadaniu innych czynników, które mogły przyczynić się do tych zdarzeń i zgonów, brak włączenia społecznego zwiększył przyszłe ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych o 44 proc., a ryzyko śmierci z wszystkich przyczyn o 47 proc. Brak wsparcia finansowego wiązał się ze zwiększonym o 30 proc. ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Według dr. Gronewold od pewnego czasu wiadomo, że poczucie samotności lub braku kontaktu z bliskimi przyjaciółmi i rodziną może mieć wpływ na zdrowie fizyczne. Badanie pokazuje, że silne relacje społeczne mają ogromne znaczenie dla zdrowia serca, podobnie jak rola klasycznych czynników ochronnych, takich jak zdrowe ciśnienie krwi, dopuszczalny poziom cholesterolu i normalna waga.

Profesor Jöckel, z HNR, dodał, że obserwacja jest szczególnie interesująca w bieżącej dyskusji na temat pandemii COVID-19, w której kontakty społeczne w większości społeczeństw są lub były znacznie ograniczone.