Z roku na rok zmienia się sposób pozyskiwania informacji na temat innowacji, nowości, czy korzystania z usług doradczych.

Od kogo uczą się rolnicy?

O ile kiedyś, na porządku dziennym były regularne wizyty doradcy rolniczego w gospodarstwie, o tyle teraz jest to widok coraz rzadszy. W ubiegłym roku tylko 33,1% rolników udało się po poradę do publicznych ośrodków doradztwa rolniczego. 27,7% poszukujących zdecydowało się na wykorzystanie poradnictwa w firmach, które dostarczają środki produkcji, 23,5% skorzystało z prywatnych podmiotów doradczych, zaś co trzeci rolnik (34,5%) w ciągu ostatniego roku nie skorzystał z żadnych usług doradczych

Najwyższy odsetek zadowolonych z usług, bo aż 93% odnotowano w przypadku doradztwa oferowanego przez prywatne podmioty. Odsetek ten od 2019 roku utrzymuje się na podobnym poziomie. Rolnicy zadowoleni są także z innych form doradztwa – 88,2% docenia usługi proponowane przez firmy dostarczające środki produkcji.

Dlaczego tak duży odsetek rolników nie korzysta z pomocy firm doradczych? 47,6% badanych uznało, że nie ma takiej potrzeby, 44,2% respondentów deklarowało, że nie było ich stać na doradztwo, a 39,4% samodzielnie zdobywało niezbędną wiedzę.

Jakie tematy są najważniejsze?

O jakiej wiedzy mowa? Najwięcej osób jest zainteresowanych pozyskaniem informacji z z zakresu analizy sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa (62,5%), krok dalej plasują się wskazówki dotyczące prowadzenia sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa (50%), a 41,1% – pomocy w znalezieniu programu działania, z którego mogliby otrzymać wsparcie finansowe na rozwój gospodarstwa rolnego i wypełnienie wniosku o przyznanie pomocy.

Internet jako jedno z głównych źródeł wiedzy

Z roku na rok rośnie liczba rolników (w roku 2022 - 56,3%), którzy korzystają z Internetu jako źródła informacji przydatnych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Najwyższy odsetek takich deklaracji odnotowano w grupie beneficjentów PROW (60,6%). Przyglądając się bliżej tej grupie zauważyć można, że internet cieszy się największą popularnością wśród osób w wieku od 35 do 54 lat (67,9%). Rolnicy wykorzystujący Internet jako źródło informacji przydatnych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, najczęściej poszukują możliwości sprzedaży produktów rolnych (92,5%). Wysoki odsetek rolników za pośrednictwem Internetu pozyskuje informacje o odmianach roślin i rasach zwierząt. Informacje o stosowaniu środków produkcji w Internecie pozyskuje 80,0% respondentów.

Jak widać cyfrowe źródła wiedzy coraz mocniej zaczynają konkurować  z doradztwem tradycyjnym. Biorąc pod uwagę systematyczny wzrost tendencji i szybki rozwój ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie szkoleń przez internet należy zakładać, że z roku na rok wskaźniki osób szukających wiedzy jedynie online będą rosły. Patrząc obiektywnie może to przynieść dużo dobrego – już teraz sporą część szkoleń realizowanych przez ośrodki możemy odbywać z poziomu swojej własnej kanapy.