Minister Mariusz Kamiński poinformował, że projekt trafi do dalszych prac parlamentarnych, a także będzie szeroko konsultowany społecznie m.in z strażakami-ochotnikami. 

Najważniejszym założeniem, który będzie realizowany na mocy tej ustawy będzie wprowadzenie stałego miesięcznego dodatku emerytalnego dla druhen i druhów, którzy przez 25 lat brali udział bezpośrednio w akcjach gaśniczych. 

Prace nad ustawą bezpośrednio nadzorował Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA, który podczas konferencji zapowiedział sześć zmian ustawowych dla strażaków OSP. Pierwszą z nich jest wspomniany dodatek emerytalny w wysokości 1/14 najniższego wynagrodzenia. Wiceminister zwrócił uwagę, że dodatek będzie rósł z każdym podwyższeniem najniższego wynagrodzenia, a wedle rządowych planów niedługo ma ono wzrosnąć do 4 tys zł brutto. Obecnie najniższe wynagrodzenie wynosi 2800 zł brutto, zatem dodatek dla strażaków OSP na obecnych zasadach wyniósłby 200 zł brutto.

Druga zmiana to kompleksowe uregulowanie kwestii świadczeń za udział w akcjach ratowniczych (zwolnienia z zakładów pracy na czas udziału w akcjach oraz odszkodowania i ekwiwalenty). W każdej komendzie wojewódzkiej PSP zostanie też powołany zastępca komendanta, który będzie nadzorował i koordynował sprawy związane z OSP. 

Wiceminister Wąsik zapowiedział, że projekt zakłada powrót do czasów, w których Ochotnicze Straże Pożarne mogły zarabiać na swoją działalność, integrując lokalną społeczność. – W ustawie znajdą się rozwiązania, które strażakom ochotnikom dadzą możliwość organizowania tego typu imprez bez stosowania ustawy o imprezach masowych. Oczywiście dochód z tych wydarzeń musi iść na działalność statutową – podkreślił. 

Wspomniany punk zwalnia zatem strażaków z ustawy o organizowaniu imprez masowych.

System zniżek dla druhen i druhów

Oprócz wyżej wymienionych rozwiązań druhowie i druhny na podstawie legitymacji służbowych będą mogli korzystać z sytemu zniżek (podobnie jak w przypadku Karty Dużej Rodziny). – Minister spraw wewnętrznych będzie miał narzędzia do tego, żeby np. w PKP uzyskać zniżki dla strażaków OSP – zapowiedział Wąsik.

Oznaczenie dedykowane strażakom OSP

Ostatni punkt projektu ustawy przewiduje nadawanie przez MSWiA odznaki „Świętego Floriana, za zasługi dla społeczności lokalnej”, którą będzie charakteryzował bardziej powszechny charakter. Jednocześnie, dla szczególnie wyróżniających się członków OSP przewidziano możliwość przyznania Krzyża św. Floriana. Wnioski o nadanie będzie przedstawiał Prezydentowi RP minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

Rozpoczynają się konsultacje społeczne

Nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP, poinformował, że rozpoczynają się szerokie konsultacje społeczne dotyczące ustawy.

– O wszystkich tych sprawach będziemy rozmawiać ze strażakami ochotnikami. Poproszę wszystkich komendantów powiatowych, miejskich i wojewódzkich PSP, aby od dzisiaj zaczęli konsultacje. Zrobimy wszystko, by ta ustawa jak najszybciej mogła trafić pod obrady rządu i Sejmu – zapowiedział. 

Ale to już było?

W zeszłym roku senacki projekt wypłacania strażakom co najmniej 400-złotowego dodatku do emerytury trafił do konsultacji i został negatywnie zaopiniowany m.in. przez ministra rolnictwa i minister rodziny, pracy i polityki społecznej. „Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził negatywne stanowisko co do proponowanego w projekcie rozwiązania, kierując się obawą znaczącego wzrostu kosztów budżetowych w emerytalno-rentowej części ubezpieczenia społecznego rolników, minister zwrócił ponadto uwagę na dobrowolność członkostwa w jednostkach OSP.” Obawy wyrażała także Marlena Maląg, uzasadniając swoje stanowisko tym, że taki dodatek do emerytury "nie znajduje uzasadnienia w konstrukcji systemu ubezpieczeń społecznych". 

Więcej o senackim projekcie: