Model gospodarstwa opiekuńczego i strategię jego wdrażania opracowało konsorcjum w składzie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2019 r., finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Ma to być sieć przyjaznych miejsc, w których wsparcie znajdą osoby starsze, samotne czy niepełnosprawne, powstaną one na bazie gospodarstw rolnych. Będzie to innowacyjne w Polsce rozwiązanie, które jest coraz powszechniej stosowane w wielu krajach europejskich.

Według resortu rolnictwa, twórcy tego projektu chcą wykorzystać wyjątkowość miejsc, jakimi są wieś i gospodarstwa rolne, do tworzenia usług dla osób wymagających wsparcia. Rolnicy, udostępniając swoje siedliska osobom z zewnątrz, mają do zaoferowania m.in. możliwość przebywania blisko natury i możliwość nawiązywania relacji z innymi ludźmi.

Zdaniem autorów projektu, stworzenie sieci gospodarstw pełniących funkcje opiekuńcze pozwoli na sprostanie wyzwaniom, przed jakimi stoi polska wieś, które związane są ze starzeniem się społeczeństwa, koniecznością podnoszenia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz poszukiwaniem dodatkowych źródeł dochodów dla właścicieli gospodarstw rolnych.