Od 2021 r. prawo do świadczenia „500+” będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Trzeba złożyć wniosek – można zrobić to elektronicznie lub tradycyjnie w formie „papierowej” – inaczej świadczenie przepadnie.

1 lutego rozpocznie się składanie wniosków na nowy okres drogą elektroniczną.

Do wyboru są trzy opcje: bankowość elektroniczna, portal Empatia oraz PUE ZUS.

Złożenie wniosku drogą tradycyjną będzie możliwe od 1 kwietnia br.

Trzeba przestrzegać tych terminów, bo złożenie wniosku po 30 czerwca oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: „Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.”