Zbiorniki z płynnym gazem przy domach to dość powszechny widok na terenach podmiejskich i wiejskich, gdzie nie docierają magistrale z gazem ziemnym. Ten sposób ogrzewania był swego czasu promowany jako rozwiązanie ekonomiczne i ekologiczne. Okazuje się jednak, że projektanci tarczy antyinflacyjnej pominęli ten sposób ogrzewania i obniżka VAT z 23 do 8 procent dotyczy tylko odbiorców, którzy ogrzewają domy gazem ziemnym z sieci.

Jak donosi portal podatki.biz, interwencję w tej sprawie podjął u Ministra Finansów poseł Tomasz Piotr Nowak (PO). Kierując zapytanie (nr 4682) do szefa resortu zwraca uwagę, że problem dotyczy licznej grupy obywateli, których domy i mieszkania znajdują się poza zasięgiem sieci gazowej, czemu nie są winni.

„To kolejny przykład nierównego traktowania odbiorców indywidualnych, co jest sprzeczne z zasadą równego traktowania obywateli! Natomiast teza, którą przedstawia rząd, że nie można obniżyć VAT-u na gaz LPG, jest nieprawdziwa, gdyż rząd występuje obecnie do Komisji Europejskiej o zgodę na obniżkę VAT między innymi na paliwo, czy żywność.” – uważa poseł, argumentując w piśmie do ministra, że ceny gazu LPG wzrosły w ostatnim okresie nawet o 900 proc.

W odpowiedzi na zapytanie parlamentarzysty, Minister Finansów przyznaje, że uchwalona 13 stycznia 2022 r. przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzając czasową obniżkę stawek podatku VAT obejmuje żywność, paliwa (w tym gaz skroplony LPG), nawozy i środki ochrony roślin, gaz ziemny, oraz energię elektryczną i energię cieplną. A jednak: „W obecnym kształcie rozwiązania zawarte w ww. ustawie nie obejmują gazu LPG służącego do celów grzewczych.” – przyznaje minister.

Według resortu jednak, działania osłonowe w reakcji na wzrost cen nośników energii zostały już podjęte w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Zawiera je również przyjęty przez Sejm projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Minister zauważa także, że: „ceny detaliczne gazu płynnego LPG należą do kategorii cen umownych, tj. ustalanych przez producentów w oparciu o mechanizmy rynkowe.”
„Należy wyraźnie podkreślić, że w podatku akcyzowym obowiązuje, oprócz zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczonych do celów opałowych przez gospodarstwa domowe, również zwolnienie używanych do celów opałowych, pozostałych węglowodorów gazowych o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00. Zatem sprzedaż krajowa ww. wyrobów gazowych w tym gazu płynnego LPG przeznaczonego do celów opałowych nie jest obciążana podatkiem akcyzowym, gdy są one wykorzystywane przez gospodarstwa domowe do celów grzewczych. Oznacza to zatem, że akcyza w przypadku takiego wykorzystania wyrobów gazowych nie jest czynnikiem cenotwórczym.” – argumentuje Ministerstwo Finansów.