W pierwszej kolejności  powinniśmy przede wszystkim zastanowić się, do czego najczęściej będziemy wykorzystywać pilarkę do cięcia drewna.

Urządzanie o zbyt małej mocy w stosunku do stawianych mu wymogów z jednej strony będzie pracowało zbyt długo z maksymalnym obciążeniem, co może stać się przyczyną przedwczesnego zużycia, z drugiej zaś jego użytkowanie będzie bardziej męczące dla operatora, co skutkować może popełnianiem, niekiedy brzemiennych w skutki, błędów.

Na co jeszcze powinieneś zwrócić uwagę przy wyborze pilarki do cięcia drewna?

Wybierz bezpieczne i sprawdzone modele pilarek do cięcia drewna

Niezależnie czy kupujesz pilarkę łańcuchową czy też tarczową, zgodnie z zaleceniami UOKiK, w pierwszej kolejności zwróć uwagę, czy na urządzeniu
znajduje się prawidłowy znak CE.

Znak ten oznacza deklarację producenta, że jego pilarka do cięcia drewna spełnia obowiązujące wymagania, zarówno formalne, jak i konstrukcyjne.

Z kole brak znaku może świadczyć o tym, że producent nie wypełnił swoich obowiązków, np. nie potwierdzając bezpieczeństwa pilarki przeprowadzeniem stosownych badań laboratoryjnych.

Kolejnym ważnym elementem wymagającym sprawdzenia jest stan urządzenia. Sprawdź, czy na obudowie nie ma pęknięć, wgnieceń lub innych uszkodzeń, czy obudowa nie jest luźna oraz czy starannie ją zamontowano. Istotne jest mocowanie przewodów, przełączników i osłon - nie powinny być luźne lub źle dopasowane.

W dalszej kolejności warto zwrócić uwagę przed zakupem , czy do pilarki dołączono deklarację zgodności w języku polskim, zawierającą m.in. identyfikację wyrobu oraz oświadczenie producenta, że elektronarzędzie spełnia wszystkie przepisy, np. dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE lub rozporządzenia krajowego ją wdrażającego .

Na pilarce powinny znajdować się naniesione w sposób widoczny, czytelny i trwały m.in. następujące informacje:

  • nazwa i adres producenta,
  • oznaczenie serii lub typu,
  • informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania, np. o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej.

Do zakupywanej pilarki powinny być dołączone instrukcje obsługi w języku polskim warunkujące jej bezpieczne użytkowanie. Instrukcja powinna zawierać m.in.:

  • powtórzenie informacji zamieszczonych w oznaczeniu pilarki, czyli mamy pewność, że instrukcja dotyczy sprzętu, który mamy w rękach,
  • informacje ułatwiające konserwację pilarki, takie jak np.: sposób czyszczenia i wymiany ostrzy, co pozwoli na utrzymanie jej w odpowiednim stanie technicznym,
  • przewidywane zastosowanie elektronarzędzia, np. odnośnie materiału, do obróbki którego jest przeznaczona,
  • instrukcje dotyczące montażu, demontażu i regulacji urządzenia.