PORT PC zaktualizował porównywarkę, dzięki której sprawdzicie o ile wzrósł szacunkowy koszt rocznego ogrzewania starszego domu uwzględniając podwyżki cen gazu i prądu w II kwartale 2022 r.

Prezentujemy obliczenia kosztów rocznego ogrzewania oraz oraz podgrzania wody użytkowej dla domu o pow. 100 m kw., zamieszkałego przez 4 osobową rodzinę. Każdy mieszkaniec domu zużywa średnio ok. 50 l wody dziennie (w sumie 200 l dziennie). Woda jest podgrzewana do temperatury 55 stopni Celsjusza..

Jak wzrosły koszty ogrzewania w II kwartale dla domu rodzinnego 100 m2?

Z arkusza przygotowanego prze ekspertów PORT PC wynika, że najwyższy koszt ogrzewania domu o pow. 100 mkw. poniesiemy przy wykorzystaniu kotłów gazowych na propan oraz olej w II kwartale 2022 r.

Roczny koszt ogrzewania domu 100 mkw z obniżką VAT-u za I kwartał 2022 r. Źródło: PORT PCC
Roczny koszt ogrzewania domu 100 mkw z obniżką VAT-u za I kwartał 2022 r. Źródło: PORT PCC

Powyżej roczny koszt ogrzewania domu 100 mkw z obniżką VAT-u za I kwartał 2022 r. Źródło: PORT PCC 

W I kwartale 2022 r. roczny koszt ogrzewania domu przy użyciu kotła kondensacyjnego na olej kosztował ok. 6670 zł. W II kwartale już zapłacimy 7270 zł jeżeli zdecydujemy się na ogrzewanie domu kondensacyjnym piecem olejowym, czyli o ok. 600 zł więcej.

W przypadku wykorzystania kondensacyjnych kotłów gazowych na propan roczne koszty ogrzewania będą jeszcze wyższe. W I kwartale 2022 r. wynosiły one 7850 zł zaś w II kwartale br. podskoczyły do 9240 zł. Jak podają eksperci PORT PC coraz bardziej kosztowne staje się ogrzewanie przy wykorzystaniu propanu.

Jeżeli chodzi o ogrzewanie kotłami na olej w I kwartale 2022 r. płaciliśmy za ogrzewanie domu 100 mkw oraz wody użytkowej 6670 zł/rok w drugim kwartale br. już 7270 zł/rok.

Koszty te są wyższe niż w przypadku wykorzystania elektrycznego, które w II kwartale wyniosły 8850 zł/rok (bez obniżki rządowe VAT-u dot. prądu), w przypadku uwzględnieniu obniżki wyniosą one 7560 zł/rok.

Powyżej roczny koszt ogrzewania domu 100 mkw z obniżką VAT-u za II kwartał 2022 r. Źródło: PORT PCC
Powyżej roczny koszt ogrzewania domu 100 mkw z obniżką VAT-u za II kwartał 2022 r. Źródło: PORT PCC

Powyżej roczny koszt ogrzewania domu 100 mkw z obniżką VAT-u za II kwartał 2022 r. Źródło: PORT PCC

W przypadku ekologicznego kotła kondensacyjnego zasilanego gazem ziemnym ten roczny koszt za I kwartał 2022 r. wynosił już ok. 5600 zł, bez uwzględnienia rządowej obniżki VAT (z uwzględnieniem obniżki 4560 zł/rok).

Co ciekawe, według analiz przeprowadzonych przez ekspertów PORT PC koszt ogrzewania domu gazem ziemnym wyniósł 5530 zł/rok w II kwartale 2022 r.; to jest o 70 zł mniej niż w I kwartale br. Przy uwzględnieniu obniżki VAT-u ogrzewanie domu przy użyciu kotła kondensacyjnego na gaz ziemny wynosi 4500 zł/rok.

W przypadku kotłów na węgiel (sprawność średnia 83%), roczne koszty ogrzewania wyniosły ok. 3780 zł w I kwartale 2022 r. W II kwartale br. za ogrzewanie 100 metrowego domu kotłem na węgiel trzeba było już płacić 5300 zł za rok, czyli aż o 1520 zł więcej.

Najtańsze ogrzewanie domu na początku 2022 r. było przy użyciu kotła na  drewno. Kocioł o sprawności 83 procent zasilany kawałkami drewna roczne wygenerował w tamtym okresie wydatki na poziomie 2770 zł/rok. W II kwartale br. wydatki te sięgają już 3480 zł/rok, czyli aż o 710 zł/rok.

W przypadku kotła na pellet roczny koszt ogrzewania pod koniec 2021 r. wyniósł ok. 3640 zł na rok. W pierwszym kwartale 2022 r. roczny koszt ogrzewania pelletem wzrósł aż do 5480 zł. W II kwartale br. odnotowaliśmy kolejny spektakularny wzrost do kwoty 6510 zł/rok czyli aż o 1030 zł/rok.

Jeżeli zdecydowaliśmy się na wykorzystanie pompy ciepła do ogrzania domu, to koszt roczny pod koniec 2021 r. i na początku 2022 r. wahał w przedziale 2030 zł do 3040 zł. Pierwszy i drugi kwartał 2022 r. przyniósł podwyżki rachunków za prąd i wzrosty kosztów ogrzewania przy użyciu pompy ciepła na poziomie między 2310 zł a 3150 zł w przypadku uwzględnienia obniżek VAT-u.

Jaki rodzaj ogrzewania będzie najbardziej kosztowny w 2023 r.?

Obserwując jak bardzo dynamicznie rosną ceny ogrzewania poszczególnych instalacji grzewczych do domu można wywnioskować że najbardziej kosztowne wydają się kotły węgiel (wzrost kosztów o 1520 zł/rok porównanie I i II kwartału br.) oraz zasilane propanem (wzrost kosztów o 1390 zł/rok porównanie I i II kwartału br.) oraz pellet (wzrost kosztów o 1030 zł/rok porównanie I i II kwartału br.). W przypadku drewna to wzrost o 710 zł/rok w porównaniu I i II kwartału br.).  Jeżeli chodzi o ogrzewanie kotłami na olej zapłaciliśmy o 600/rok zł więcej w porównaniu I i II kwartału br.

Wprowadzenie embarga na gaz oraz węgiel z Rosji może wywindować koszty ogrzewania domu jeszcze wyżej przy zastosowaniu węgla, pelletu oraz propanu. Ogrzewanie na gaz ziemny wedle analiz PORT PC nawet staniało (o ok. 60 zł) w II kwartale br., ale pamiętajmy że są ogromne problemy z przyłączami gazu do domów. 

Ponadto polski rząd wprowadza coraz bardziej restrykcyjne normy i wymagania, jakie muszą spełniać "eko" groszek, co też winduje mocno w górę ceny paliw do ogrzania domów opartych na węglu.

Z analiz PC PORT najbardziej bezpieczne wydaje się inwestowanie w pompy ciepła, co jest dosyć kosztowną inwestycją (ok. 60-80 tys. zł wraz z montażem).  W tym wypadku też trzeba liczyć się ze skokowymi podwyżkami energii elektrycznej, które są zatwierdzanie w nowych taryfach prze prezesa URE co roku. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę obniżkę VAT-u na gaz i energię elektryczną, która obniża znacząco koszty. A może ona być w przyszłości zniesiona przez rząd.