Dziś dziennikarze stają przed zadaniem opisu ekosystemu człowieka w obliczu zmian klimatycznych, mądrego gospodarowania zasobami, nowych stylów życia i potrzeb zrównoważonych wyborów. Społeczeństwo, a w nim biznes, instytucje, media i sektor pozarządowy są wzywane do podejmowania nowych ról w celu kształtowania odpowiedzialnych postaw, szanujących walory przyrody i dobrostan społeczny. Od początku wspieram ten projekt; jest on owocem wielu naszych rozmów z naukowcami i dziennikarzami – mówi Łukasz Zając, partner programu studiów, współzałożyciel Food Brokers.

Pomysł na nowe studia

Dziennikarstwo przyrodnicze uczy jak zbierać i prezentować informacje o współczesnym człowieku w kontekście aktualnych zmian w przyrodzie. To także komunikowanie wyników badań naukowych, pokazywanie przenikania się nowych trendów na pograniczu stylów życia, dobrostanu ludzi oraz polityki klimatycznej. 

Nie tylko przyroda, ale człowiek w ekosystemie 

Przygotowanie studentów do warsztatu dziennikarskiego, ze specjalizacją nauki o człowieku i wiedzy przyrodniczej, pogłębionej o rozumienie roli żywności, rolnictwa i zrównoważonego podejścia do środowiska może być unikalnym walorem w tworzeniu adekwatnej warstwy publicystycznej 
i newsowej. 

Dodatkowo studenci poznają mechanizmy kształtowania opinii publicznej i rzecznictwa interesów poprzez zajęcia z marketingu, promocji marki i public relations. Skuteczna komunikacja wizerunkowa jest istotna dla budowania zdolności przewagi narracyjnej z pomocą technik komunikacji, social media i transformacji cyfrowej. To wyróżni studenta jako przyszłego autora, redaktora czy publicystę.

Odbiorcy mediów – czytelnicy, słuchacze, widzowie oraz aktorzy zmian społecznych w otaczającej przyrodzie – czekają dziś na współczesne formy przekazu, w tym dziennikarstwo jakościowe, oparte o najnowsze technologie informacyjne. Dzięki temu społeczeństwo może pogłębiać myślenie o ochronie środowiska, naukach przyrodniczych, dobrostanie ludzi i otoczenia, aspektach bioetycznych oraz odpowiedzialnym biznesie – podkreśla dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Krzysztof Gurba.
Podczas tych studiów słuchacz zdobędzie sporo wiedzy praktycznej m.in. przez udział w warsztatach z service i food design, wizyty studyjne u rolników, przetwórców i praktyków ESG. Pozna też wybitnych ekspertów w serii wykładów mistrzowskich. 

Rekrutacja i profil absolwenta

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia trwa do 15 października 2021 roku.

Studia przygotowują do pracy w instytucjach medialnych i okołomedialnych zajmujących się systemami zarządzania środowiskiem, ochroną środowiska przyrodniczego, gospodarką przestrzenną, gospodarką rolną, produkcją żywności, warunkami życia ludności oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej.

Absolwenci, dzięki zdobytym umiejętnościom projektowania i przekazu informacji, mogą starać się o zatrudnienie w redakcjach czasopism popularnonaukowych, agencjach public relations, agencjach reklamowych i brandingowych, ośrodkach badań społecznych i badań rynku, w biurach prasowych, działach HR instytucji, zespołach negocjacji społecznych i mediacji kulturowej.

Link do rekrutacji: https://www.up.krakow.pl/uniwersytet/aktualnosci/4701-nowy-kierunek-studiow-dziennikarstwo-przyrodnicze