Na kolejnych miejscach niechlubnego rankingu znajdują się:

  • Irlandia (26 proc.),
  • Francja (22 proc.),
  • Włochy (21 proc.).

Polska znajduje się na dwunastym miejscu, z 16 proc. toksycznych substancji wykrytych w badanych próbkach.

Pozostałości pestycydów w owocach i warzywach

"Dramatyczny wzrost niebezpiecznych pestycydów znalezionych w owocach i warzywach sprzedawanych w Europie jest dowodem na to, że rządy nie wypełniają swoich zobowiązań prawnych" - czytamy w raporcie.

W ocenie PAN analizowana kategoria pestycydów jest najbardziej niebezpieczną i najściślej regulowaną kategorią pestycydów.

Są one powiązane z szeregiem chorób przewlekłych, w tym z nowotworami, problemami sercowo-naczyniowymi i cukrzycą, ale mogą także być wysoce toksyczne dla środowiska, zatruwając rzeki i inne cenne ekosystemy - wynika z badania organizacji.

Zgodnie z unijną strategią z 2020, stosowanie najbardziej niebezpiecznych pestycydów w UE powinno zostać zmniejszone o połowę do 2030 roku. Jednak z raportu PAN wynika, że "UE oddala się od tego celu, zamiast zbliżać się do jego osiągnięcia".