Zasady realizacji unijnego programu dla szkół, przewidującego dostarczanie dzieciom świeżych owoców i warzyw oraz mleka reguluje projektowane rozporządzenie ministra rolnictwa. Projekt jest obecnie konsultowany.

Chodzi o projekt w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół.

"Program dla szkół" to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów "Owoce i warzywa w szkole" i "Mleko w szkole", które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie.

W projekcie rozporządzenia przewiduje się rozwiązania, które miały zastosowanie w poprzednim roku szkolnym, taki dokument wydawany jest co roku. Główne różnice dotyczą dostosowania do kalendarza roku szkolnego 2021/2022 terminów dostarczania produktów, a także zmiany ich asortymentu.

Jak informują autorzy projektu, rozporządzenie realizuje krajową strategię programu dla szkół w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023.

Cel programu to popularyzacja zdrowego odżywiania

Celem tych programów jest przeciwdziałanie spadku spożycia świeżych owocówwarzyw oraz przetworów mlecznych, szczególnie wśród dzieci. Jest to związane z coraz powszechniejszym występowaniem otyłości wśród dzieci wywołanej niewłaściwymi nawykami żywieniowymi, polegającymi na preferowaniu wysoko przetworzonych środków spożywczych o dużej zawartości cukru, soli, tłuszczów lub dodatków do żywności.

Programy te realizowane są w wielu krajach i różnią się np. co do asortymentu czy grup, do jakich trafiają produkty. Polskiej program na rok szkolny 2021/2022 będzie obejmował dwa okresy (będzie realizowany w dwóch semestrach), w trakcie których dzieciom będą udostępniane produkty, takie jak jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, marchew, rzodkiewki, papryka słodka, pomidory, kalarepa i soki owocowe, a także mleko, jogurt naturalny, kefir naturalny i serek twarogowy.

Grupą docelową programu dla szkół objęte są dzieci uczęszczające do klas I- V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz do klas I i II ogólnokształcących szkół baletowych. Wszystkie te produkty dzieci otrzymują bezpłatnie. W Polsce jest ponad 14,5 tys. szkół podstawowych, do których uczęszcza do klas I-V ponad 1,8 mln dzieci.

Mniej pieniędzy niż przed rokiem

Na rok szkolny 2021/2022 rząd chce przeznaczyć na ten cel 128 mln zł, czyli tyle samo, co w ubiegłym roku. Natomiast mniej pieniędzy na ten cel trafi z UE. Będzie to 220,8 mln euro wobec 250 mln euro w ubiegłym roku. Powodem jest wyjście z UE Wielkiej Brytanii, która, choć miała przyznane środki, nie korzystała z nich. W rezultacie budżet programu dla Polski zmniejszył się o ponad 12 proc.

W projektowanym rozporządzeniu zmniejszono np. liczbę porcji udostępnianych w ramach programu dla szkół z 42 do 34 porcji na semestr w przypadku komponentu mlecznego oraz z 44 do 38 porcji na semestr w przypadku komponentu owocowo-warzywnego.

Nastąpiła też zmiana asortymentu, przypadku komponentu owocowo-warzywnego, zwiększono minimalną liczbę porcji obejmujących marchew oraz zmniejszono minimalną liczbę porcji obejmujących jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, sok owocowy, rzodkiewki, paprykę słodką, mleko, jogurt oraz kefir.

Realizację programu dla szkół nadzoruje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który m.in. zatwierdza dostawców produktów do szkół, a także zajmuje się ich rozliczaniem.