W uroczystym wręczeniu powołań 16 wojewódzkim koordynatorom ds. OSP wezmą udział szef MSWiA Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik, a także komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Andrzej Bartkowiak.

Rzecznik KG PSP wyjaśnił, że powołanie koordynatorów wynika z Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która weszła w życie w tym roku. "Strażacy w randze zastępcy komendanta wojewódzkiego będą wspierali działanie OSP, w tym sprawy logistyczne, operacyjne i dofinansowanie" - powiedział brygadier Kierzkowski.

Zgodnie z ustawą o OSP komendant wojewódzki PSP, przy pomocy wskazanego zastępcy, zapewnia wsparcie ochotniczych straży pożarnych w celu realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także współdziałanie ze związkami i stowarzyszeniami zrzeszającymi ochotnicze straże pożarne.

Na zdjęciu podstawowy wóz bojowy OSP - Żuk - przyłapany w Hucisku Jawornickim na Podkarpaciu w 2020 r.