Pierwotnie nabór o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis, który rozpoczął się 25 maja miał się zakończyć 26 czerwca (25 czerwca wypadała niedziela), ale został wydłużony do 10 lipca 2023 r.

Wnioski można złożyć bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, nadać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub wysłać przez platformę ePUAP lub korzystając z usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Dla kogo dopłaty do kwalifikatu?

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy znajdują się w ewidencji producentów lub gospodarstw. Środki przyznawane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych następującymi gatunkami roślin uprawnych:

  • zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
  • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
  • ziemniak.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

W zeszłym roku rolnicy złożyli ok. 65 tys. wniosków o dopłaty do materiału siewnego w ramach de minimis. W tym roku o takie wsparcie ubiega się na razie ok. 55,5 tys. rolników.

ARiMR sugeruje, aby na razie nie wycofywać wniosków

Jak już o tym pisaliśmy w połowie czerwca powstało zamieszanie związane z dopłatami do kwalifikatu. Rząd podjął kolejne decyzje dotyczące pomocy rolnikom, którzy utracili swoje dochody w związku z wojną na Ukrainie. Postanowiono uruchomić nowe, a raczej - jak to określono - dodatkowe dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, w plonie głównym, dodajmy o wiele wyższe niż te, o które można się ubiegać w kończącym się już jutro naborze (tj. w ramach dopłat de minimis).

ARiMR poinformowała 23 czerwca oficjalnie, że zaplanowane zostało uruchomienie wyższych dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla rolników. Ale żeby je otrzymać rolnik, który już złożył wniosek w trwającym naborze (w ramach de minimis) musi go wycofać. 

Zdezorientowani rolnicy nie wiedzieli co mają począć w tej sytuacji, zwłaszcza, że zapowiadana pomoc warunkowana była - jak to podkreślano w komunikatach - uzyskaniem zgody Komisji Europejskiej, a kiedy ta zgoda będzie udzielona, nie określono. 

Wreszcie ARiMR wydała kolejny komunikat. 

- W związku z wieloma pytaniami rolników, którzy już złożyli wnioski o dopłaty do materiału siewnego, sugerujemy, aby jeszcze nie wycofywać złożonych w trwającym naborze dokumentów. Tzw. pomoc wojenna na materiał siewny zostanie ogłoszona dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej. Warto zatem zaczekać, aż taka zgoda zostanie wydana, i dopiero wtedy wycofać złożony wcześniej wniosek, aby móc ubiegać się o „pomoc wojenną” do materiału siewnego - informuje Agencja.

Ta więc jeszcze raz przypominamy: tylko do poniedziałku, 10 lipca 2023 r., można ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis, bo lepszy wróbel w garści...  A co będzie potem - zobaczymy.

Warto dodać, że aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 9 lipca br. wynosi 260 006 498,19 euro, co stanowi 87,86%. Prawdopodobnie więc, wypłata należności z tytułu dopłat do kwalifikatu w ramach de minimis nastąpi dopiero w przyszłym roku.