Zamiast 70-80 proc. – jak planował rząd - z 14 mln ha, mamy ubezpieczonych 1 858 507 ha, czyli ok. 13 proc.

Więcej: W ubezpieczeniach dobrze jest?

„Zgodnie z  wnioskami zakładów ubezpieczeń za pierwsze półrocze przekazano  zakładom dotację na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych w  wysokości 171.219.120,29 zł” – informuje MRiRW. Na dopłaty do składek wydano więc mniej niż jedną piątą tego, co wydać zamierzono (900 mln zł).

Jak ministerstwo planuje rozdysponować pozostałą kwotę?

Jak poinformowano, w umowach z zakładami ubezpieczeń określone zostały limity na dopłaty do składek ubezpieczeń na łączną kwotę 500 mln zł.

Z pozostałych 400 mln, przewidzianych w tegorocznym budżecie państwa, zaplanowano wydatkowanie 300 mln:

- kwota 140 mln zł została przeznaczona w drodze zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na wydatki związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt;

- kwota 54,7 mln zł została przeznaczona na zwiększenie wydatków w 2017 r. w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego (ODR) i Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) oraz szkołach rolniczych nadzorowanych przez MRiRW;

- 100 mln zł zostało przeznaczone na rekompensaty dla producentów rolnych poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które spowodowały straty w uprawach rolnych wiosną 2017 r.

„Pozostała kwota do dyspozycji przeznaczona będzie na dopłaty do składek ubezpieczeń, jeżeli zakłady ubezpieczeń  wystąpią o zwiększenie przyznanego im w umowach limitu” – podaje MRiRW.

W ubiegłym roku do dotkniętego zjawiskami atmosferycznymi hektara dopłacono 400 zł.

Pomoc wypłaciła ARiMR, warunkiem jej otrzymania było oszacowanie szkód przez komisję powołaną przez wojewodę. Nabory przeprowadzono dwukrotnie - po stratach wiosennych i późną jesienią.

Więcej: Możliwe do 400 zł na ha dotknięty klęską

Dla kogo pomoc 400 zł na ha?

W tym roku ministerstwo zapowiada pomoc po zakończeniu szacowań - a wciąż są nowe zjawiska je powodujące, końca szacowania nie widać. Najwyraźniej wszystkie szkody ministerstwo włącza do jednej puli "straty w uprawach rolnych wiosną 2017 r."

Więcej: Były straty, będzie pomoc

Posłowie przewidywali, że kwoty zaplanowane na dopłaty do składek ubezpieczeniowych nie zostaną w tym roku wykorzystane.

Więcej: Czy rolnicy masowo skorzystają na wiosnę z możliwości ubezpieczenia upraw i zwierząt?