Trwa drugi nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze „d”, prowadzony w ramach PROW 2014-2020.

Więcej: „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze „d” tym razem bez entuzjazmu?

Jak wynika z wyjaśnień ARiMR, jeśli ten nabór zakończy się podobnym wynikiem jak pierwszy, pieniądze na „Modernizację” będą wyczerpane – gdyż do agencji wpłynęły dotąd wnioski na 76,2 proc. limitu, a poprzedni nabór z obszaru „d” dał wnioski na 22,82% dostępnego limitu określonego dla „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

W pierwszym naborze przeprowadzonym od 31 marca do 29 kwietnia 2016 roku zebrano prawie 30 tys. wniosków, rolnicy zabiegali o 5,57 mld zł.

Limit środków zwiększono do 583,46 mln euro.

ARiMR podliczyła, dla ilu chętnych wystarczyło pieniędzy. Jak podaje agencja, podpisywanie umów na „Modernizację” w obszarze „d” zostało zakończone. Podpisanych jest 11 965 umów na łączną kwotę 2,229 mld zł, co stanowi właśnie 22,82% dostępnego limitu, określonego dla „Modernizacji gospodarstw rolnych” na lata 2014-2020.

Jak wylicza agencja, „w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na sfinansowanie operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” określono limit środków w łącznej wysokości 2,35 mld  euro, co po przeliczeniu na złote według aktualnego kursu daje kwotę  9,769 mld zł (kwota ta, będzie ulegała zmianie wraz ze zmieniającym się kursem).

W ramach dotychczasowych naborów wniosków (zakończonych: 19.10.2015 r. - 17.11.2015 r.; 31.03.2016 r. - 29.04.2016 r.; 29.06.2017 r. - 28.07.2017 i  trwającym od 19.02.2018 r.) wg stanu na dzień 25 lutego 2018 r., do ARiMR wpłynęło łącznie ponad 34,8 tys. wniosków na kwotę 7,44 mld zł, co stanowi 76,2% limitu środków.”

Gorzej wygląda podpisywanie umów i wypłata środków:

„Na dzień 25 lutego 2018 r. ARiMR zawarła z Beneficjentami ponad 13,5 tys. umów przyznania pomocy na kwotę 2,81 mld zł, co stanowi prawie 28,8% dostępnego limitu określonego dla „Modernizacji gospodarstw rolnych” na lata 2014-2020. Na dzień 25 lutego 2018 r. ARiMR wypłaciła 3727 beneficjentom 563,15 mln zł” - poinformowano.