26 października 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017 (Dz. U. poz. 1997).

Stawki dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą w tym roku nieco więcej niż w ubiegłym:

1) 92,45 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;

2) 147,90 zł – w przypadku roślin strączkowych;

3) 462,25 zł – w przypadku ziemniaków.

Więcej: Stawki dopłat do materiału siewnego wyższe niż poprzednio 

Jak podsumował KOWR, w tym roku rolnicy zgłosili:

- 910 112 ha zbóż;

- 37 666 ha strączkowych;

- 36 863 ha ziemniaka.

Najwięcej wniosków złożono w woj. wielkopolskim (14,6 tys., 22% wszystkich złożonych wniosków), a następnie kujawsko-pomorskim (8,7 tys., 13%), dolnośląskim (5,9 tys., 9%), łódzkim (5,8 tys., 9%) i mazowieckim (5,4 tys., 8%).

Dopłaty do materiału siewnego zostaną wypłacone w IV kwartale 2017 r.