Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że w naborze rozpoczętym 3 marca zarejestrowała 312 wniosków na ponad 33,52 mln zł.

3 kwietnia. Ostatni dzień składania wniosków na inwestycje chroniące wody

Wnioski o pomoc na "Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego" można składać do 3 kwietnia 2023 r. w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR osobiście lub przez osobę upoważnioną. Można je również wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują inwestycję mającą na celu ochronę wód przed azotanami. O wsparcie nie mogą starać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk i trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

"W tym naborze limit pomocy wzrósł do 150 tys. zł na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. We wcześniejszych naborach maksymalna kwota wsparcia wynosiła 100 tys. zł" - podała ARiMR.

Wprowadzono również stawki jednostkowe za budowę zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę lub płyty do przechowywania nawozów naturalnych stałych (pozostałe inwestycje będą refundowane jak dotychczas). Dofinansowanie wypłacane będzie standardowo w wysokości 50 proc., a w przypadku gdy inwestycję prowadzi młody rolnik - 60 proc. kosztów kwalifikowanych.

Jak podała Agencja, otrzymaną pomoc można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Wsparciu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych i wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej.

Dotychczas w ramach PROW 2014-2020 na "Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego" ARiMR wypłaciła blisko 3,2 tys. rolnikom ponad 232 mln zł.