W tym roku we wrześniu najmniej za euro trzeba było zapłacić 22 dnia tego miesiąca: 4,2852 zł. Najwięcej natomiast kosztowało euro na początku września, drugiego dnia miesiąca: 4,3914 zł. 30 września euro było po 4.3192   zł. Średnia z całego września wyniosła  4.3207 zł.

Kurs euro podawany przez Europejski Bank Centralny z ostatniego dnia września to od lat kurs, po jakim przeliczane jest euro do dopłat.

Od ubiegłego roku można zastosować do tych obliczeń także kurs średni z całego miesiąca – ale w 2015 roku nie okazało się to potrzebne: kurs 30 września był wyższy, niż średni z całego września i właśnie ten kurs zastosowano.

Jak będzie w tym roku i jakie stawki dopłat zostaną przyjęte? Stosowne rozporządzenia ministra rolnictwa poznamy pewnie lada dzień. Kurs euro z całego września jest w tym roku korzystniejszy dla rolników, niż z ostatniego dnia tego miesiąca.

Więcej: Jakie stawki dopłat bezpośrednich za 2016 rok? 

Tymczasem można spróbować oszacować swoje dopłaty.

Przypominamy szacunkowe stawki dopłat podawane przez ARiMR na podstawie wstępnych danych dotyczących kampanii 2016 r.:

Jednolita płatność obszarowa – ok. 107 EUR/ha

Płatność za zazielenienie – ok. 71 EUR/ha

Płatność dla młodego rolnika – ok. 53 EUR/ha

Płatność dodatkowa – ok. 40 EUR/ha

Płatność do bydła – ok. 60 EUR/szt.

Płatność do krów – ok. 75 EUR/szt.

Płatność do owiec – ok. 26 EUR/szt.

Płatność do kóz – ok. 16 EUR/szt.

Płatność do roślin wysokobiałkowych – ok. 99 EUR/ha

Płatność do chmielu – ok. 539 EUR/ha

Płatność do ziemniaków skrobiowych – ok. 301 EUR/ha

Płatność do buraków cukrowych – ok. 456 EUR/ha

Płatność do pomidorów – ok. 756 EUR/ha

Płatność do owoców miękkich – ok. 206 EUR/ha

Płatność do lnu – ok. 69 EUR/ha

Płatność do konopi włóknistych – ok. 122 EUR/ha