Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej wysłał do resortu rolnictwa monit, w którym pilnie domaga się aktualizacji dla aplikacji suszowej uruchomionej przez MRIRW.

"Z uwagi na liczne sygnały i skargi rolników o braku możliwości zgłoszenia suszy i innych strat w uprawach wywołanych anomaliami pogodowymi, Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej wnosi o natychmiastowe naprawienie i usprawnienie działania aplikacji suszowej." - czytamy w wystosowanym przez LIR piśmie.

Jak uzasadnia rolniczy samorząd, aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą” na stronie MRiRW obejmuje tylko lata 2020 i 2021. Rolnicy, którzy w tym roku doświadczyli już strat w uprawach z powodu suszy, czy innych zjawisk atmosferycznych, nie mają możliwości złożenia wniosku odszkodowania.

"W związku z tym wnosimy o jak najszybsze i rzetelne aktywowanie aplikacji suszowej w dostępnej formie dla rolników." - postulują lubelscy samorządowcy.