Jak podała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dofinansowanie dotyczy lasów prywatnych w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu.

Pomoc adresowana jest również dla lasów, których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, oraz dla tych, które wykazano w ewidencji gruntów i budynków jako las.

Według Agencji wsparcie przyznawane będzie właścicielowi lasu - osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. - Aby otrzymać dofinansowanie należy mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - podano.

ARiMR poinformowała, że pomoc można otrzymać na m.in. dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego czy zabiegi ochronne przed zwierzyną.

Agencja wyjaśniła, że dofinansowanie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym prowadzone są konkretne działania. - Jego wysokość jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana - waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m do 14 213 zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12 stopni - podała.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 20 czerwca do 29 lipca br. w biurach powiatowych ARiMR osobiście lub poprzez platformę ePUAP, albo wysłać przesyłkę pocztową. Dokumenty będzie można składać też przez aplikację eWniosekPlus za pośrednictwem PUE.