ARiMR napisała, że w zakończonym 30 czerwca br. naborze dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy ponieśli straty spowodowane wojną na Ukrainie, zarejestrowano 69,35 tys. wniosków o pomoc.

Przypomniano, że jednym z warunków skorzystania z takiego wsparcia było sprzedanie ziarna w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. uprawnionemu podmiotowi. Z danych Agencji wynika, że do 1 sierpnia na konta 57,9 tys. rolników wpłynęło 599,56 mln zł.

Agencja napisała też, że do 31 lipca prowadziła nabór dla producentów pszenicy lub gryki, którzy sprzedali ziarno między 15 kwietnia a 15 lipca 2023 r.

Ponad 117 tys. wniosków o dotacje do pszenicy, kukurydzy i gryki

Z dostępnych statystyk wynika, że do tej pory zarejestrowano ponad 117 tys. wniosków. Zdecydowanie najwięcej wnioskodawców (24 tys.) prowadzi gospodarstwa na Lubelszczyźnie, a ok. 12 tys. na Mazowszu i w Wielkopolsce. Przypomniano, że budżet wsparcia wynosi 2 mld zł.

Jeżeli okaże się, że pula środków nie będzie wystarczająca, zostanie ona zwiększona, tak aby wszyscy, którzy spełniają warunki do otrzymania pomocy, ją uzyskali - zaznaczono.

O dodatkową pomoc mogą się ubiegać producenci pszenicy, kukurydzy i gryki

Agencja przypomniała, że po majowej nowelizacji przepisów o pomoc, poza producentami pszenicy lub kukurydzy, mogli ubiegać się producenci gryki; termin przyjmowania wniosków został wydłużony do 30 czerwca 2023 r.; wsparciem została objęta większa powierzchnia upraw - 300 ha; wzrosły stawki pomocy.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski przed wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia (nabór rozpoczął się 13 kwietnia), mieli czas na korekty w dokumentacji.

Bez zmian pozostał przedział czasowy, w którym pszenica, kukurydza lub gryka musiały być sprzedane. Ten okres to 1 grudnia 2022 r. - 14 kwietnia 2023 r.

Jeśli chodzi o nabywcę, musiał być on uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż. Mógł to być także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Sprzedaż należało udokumentować fakturami VAT lub ich duplikatami.

Wysokość pomocy była zróżnicowana w zależności od uprawy oraz województwa. Najwyższa jest przeznaczona dla rolników z woj. lubelskiego i podkarpackiego. 

Sprawdź ceny kontraktów terminowych