Nasi czytelnicy czekają na dopłaty.

Więcej: Dopłaty nie są płacone?

ARiMR zapewnia, że „nie jest prawdą, że dopłaty ruszą od czerwca. Płatności płacone są na bieżąco”, dodaje też, że „można wypłacać wszystkie rodzaje dopłat”. Agencja informuje, że „na bieżąco realizuje płatności bezpośrednie także w przypadku rolników, którzy są już po zakończonych kontrolach i w przypadku których nie stwierdzono błędów”.

Jak podano, jeśli wziąć pod uwagę planowane do wypłaty za 2017 r. kwoty w poszczególnych rodzajach płatności obszarowych z PROW, na 1 marca 2018 r. do wypłaty pozostaje jeszcze:

a.     ONW - 604, 8 mln zł;

b.     Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - 541,5 mln zł;

c.      Rolnictwo ekologiczne - 275,5 mln zł;

d.     Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów - 46,89 mln zł

Dodajmy, że do 28 lutego 2018 r. do rolników trafiło 715,1 mln zł w ramach dopłat ONW; 264,43 mln zł z tytułu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz 69,67 mln zł na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów. Oznacza to, że wypłata tych  należności jest mniej więcej w połowie.

Limit środków na rolnictwo ekologiczne to w aktualnym PROW (obejmuje też zobowiązania z poprzedniego PROW) 2 948 596 679,19 zł, do końca stycznia zrealizowano płatności na 22,16% limitu.

Do końca lutego agencja wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2017 rok 10,78 mld zł. Z tej kwoty 9,18 mln zł to zaliczki.

Do 1 marca 2018 r. Kierownicy Biur Powiatowych wydali decyzje w sprawie przyznania płatności dla ponad 1,001 mln rolników, co stanowi 74,62% składających wnioski – podano.

Zapytaliśmy też, jak wygląda stan wypłaty dopłat na obszarach objętych ASF. Pomimo zapewnień, że tam wypłata nastąpi najszybciej, okazuje się, że przebiega nawet nieco wolniej niż w całym kraju:

„Decyzje w sprawie przyznania płatności zostały wydane dla 73,5 tys. rolników z obszarów ASF, co stanowi 71,5% składających wnioski z tych obszarów. Do końca lutego 2018 r. płatności końcowe zostały zrealizowane dla ponad 825,8 tysiąca rolników, w tym ok. 62 tysięcy rolników z obszarów ASF” – podaje agencja.

Zauważmy, że ponad 175 tys. rolników w kraju ma wydane decyzje, ale nie ma zrealizowanych płatności.