Niektórzy pracownicy ARiMR mówią nieoficjalnie, że spodziewane jest ogłoszenie możliwości składania tegorocznych wniosków o dopłaty bezpośrednie w wersji papierowej – powodem ma być nieprzygotowanie aplikacji.

Czy to prawda, zapytaliśmy w ARiMR.

Ta uspokaja:

„Aplikacja eWnioskePlus, za pośrednictwem której rolnicy będą składać wnioski o przyznanie płatności na rok 2018, zostanie udostępniona 15 marca 2018 r., czyli w pierwszym dniu przyjmowania wniosków o takie dopłaty. Nie można zatem powiedzieć że „nie działa system internetowy do składania e-wniosków przez rolników mających więcej niż 10 ha” ponieważ aplikacja eWnioskePlus nie jest jeszcze udostępniona.

Od 15 marca 2018 r. aplikacja eWniosekPlus będzie umożliwiała składanie wniosków wszystkim rolnikom, także tym, którzy mają powyżej 10 ha. Nie jest więc prawdą, że z powodu nie działania tej aplikacji  będzie można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w wersji papierowej.”

Wersję demonstracyjną wniosku ARiMR uruchomiła zgodnie z zapowiedzią, jak podano jednak, wersja ta nie zawiera wszystkich funkcjonalności, które będą dostępne w pełnej wersji aplikacji eWniosekPlus.

Więcej: ARiMR uruchomiła wersję demonstracyjną e-wniosku o dopłaty bezpośrednie