"Banki współpracujące z ARiMR otrzymały dodatkowe środki na udzielanie kredytów inwestycyjnych w IV kwartale 2017 r." – ogłosiła agencja. Wiadomość powtórzyły różne pisma, a my chcieliśmy się dowiedzieć, co to znaczy "dodatkowe"? Czy te środki nie były wcześniej planowane do przekazania? Ile przekazano bankom na te kredyty w tym roku?

Jak się okazuje, wszystko przebiega zgodnie z planem, a przekazane pieniądze są po prostu udostępnieniem transzy przypadającej na ostatni kwartał roku: „29 września 2017 r. Agencja przyznała współpracującym bankom środki na limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w IV kwartale 2017 r. Wcześniej banki dysponowały środkami na okres I - III kwartał 2017 r.” – wyjaśniła agencja, dodając, że łączna kwota środków udostępnionych bankom w 2017 r. na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych wynosi 9,17 mln zł. Środki te zarezerwowane były w planie finansowym Agencji na 2017 r.

A czy ARiMR ma sygnały o wstrzymaniu przez banki zawierania umów w związku z niemożnością zabezpieczenia kredytów? Takie wstrzymanie udzielania kredytów zapowiedział ZBP w związku ze zmianami w zasadach egzekucji komorniczej u rolników.

Więcej: ZBP: Większość banków wstrzymała udzielanie rolnikom kredytów

„Agencja nie otrzymała żadnych sygnałów, o wstrzymaniu przez banki zawierania umów kredytowych” – podaje agencja. Wcześniej MRiRW również potwierdziło, że rolnicy nie sygnalizują żadnych utrudnień w udzielaniu przez banki kredytów.

Więcej: Podstawowa ochrona interesów rolnika czy zagrożenie możliwości kredytowania?

Dodajmy więc, że w roku bieżącym kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach trzech linii kredytowych:

RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,

Z - kredyty na zakup użytków rolnych,

PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

O kredyty inwestycyjne rolnicy mogą ubiegać się w następujących bankach:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,

SGB Bank S.A.,

Bank Zachodni WBK S.A.,

Pekao S.A.,

Krakowski Bank Spółdzielczy.