Jak poinformowała agencja, odpowiadając na wniosek samorządu rolniczego, obecnie nie jest możliwe szczegółowe opisanie wszystkich mechanizmów pomocy, w ramach których beneficjent otrzymuje płatność.

Płatności na rzecz beneficjentów realizowane są z wykorzystaniem elektronicznego systemu ELIXIR/SORBNET, w którym standard komunikatu „Polecenia przelewu”, w tym pole „Tytułem” posiada ograniczoną ilość znaków – podano.

Dlatego w obecnej kampanii zastosowano uproszczone zapisy i przyjęto dla płatności zaliczkowych zapis: „…Zaliczka płatności bezpośrednie 2016 r, kwota ogółem…”, a dla płatności końcowych zapis: „…Nr decyzji…, Należność…, Decyzja z faktycznym doręczenie/decyzja bez faktycznego doręczenia”.

Jednocześnie zapewniono, że Agencja analizuje możliwość zmiany opisu przelewu w polu „Tytułem” w celu poprawy szczegółowości opisów, które będzie miało zastosowanie w kolejnej kampanii przy jednoczesnym zachowaniu standardu komunikatu „Polecenie przelewu” dla pola „Tytułem”.