Agencja walczy niczym lew: znów zweryfikowała swoje ustalenia dotyczące obszaru zgłoszonego do tej płatności, co spowodowało zwiększenie spadku kwoty, jaką można skierować na 1 ha. Dlatego podana w połowie października stawka płatności dodatkowej, której spadek kilka dni temu wyliczano na 1,49 zł na ha, spada o 1,51. Ministerstwo zmieniło zatem projekt rozporządzenia tego dotyczący.

Nadal nie ma wyliczenia, które pozwoliłoby ustalić ostatecznie stawki innych płatności.

Nadal nie podano też harmonogramu PROW 2015-2020.

Po szumnie zapowiadanych na wczoraj rozmowach z MRiRW, ARiMR podała tylko, że „uczyniono duży krok w kierunku przygotowania mapy wdrażania PROW 2014 – 2020”, „strony ustaliły wstępny harmonogram uruchamiania w 2016 roku działań z PROW 2014 – 2020” i „będą kontynuować prace nad możliwością uproszczenia procedur przyznawania pomocy w ramach PROW 2014 – 2020”.

Agencja podkreśla przełomowość swoich działań: „Warto podkreślić, że takie działanie jak przygotowanie na cały bieżący rok harmonogramu naborów wniosków o pomoc w ramach unijnych programów pomocowych jest podejmowane po praz pierwszy w historii funkcjonowania  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (…)”.

Nie od rzeczy będzie przypomnieć, że takie przełomowe kroki MRiRW podejmowało już poprzednio: niestety podany w sierpniu harmonogram tylko częściowo udało się zrealizować, czytelnicy mogą go przeanalizować tu:

Planowane nabory PROW w tym roku

Z pewnością jednak nowością jest niewyliczenie do końca roku kwoty należnej dopłaty. Nawet nie dysponując systemem informatycznym przez pół roku można było wyliczyć to ręcznie. Co zatem dalej z kolejnymi sukcesami i milowymi krokami ARiMR? Nie wiadomo. Nie wiadomo też, kiedy zakończą się w agencji zmiany personalne - najwyraźniej niezbędne do zmiany sytuacji.