Nieoprocentowana pożyczka, nawet bez opłat za jej udzielenie, czeka w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na producentów mleka, żywca wieprzowego, owoców i warzyw. Rolnicy mogą składać wnioski o pożyczkę na spłatę zaległych „niepodatkowych należności budżetowych, które powstały w związku z prowadzoną produkcją żywności”. ARiMR czeka na wnioski do soboty 15 października, która ma być w agencji dniem pracującym. Nabór trwał od końca września.

Kto może się ubiegać o pomoc? Wsparcie trafi do rolników, którzy prowadzą mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a ich przychody nie wystarczyły na spłatę należności. 

Zgodnie z ogłoszeniem, nieoprocentowane pożyczki mogą posłużyć tylko na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych, które powstały w związku z prowadzoną produkcją żywności. Z pożyczki będą więc zapewne spłacane głównie raty kredytów, jednak wyłączone są zobowiązania na rzecz budżetu środków europejskich.

Pieniadze Pixabay 1200x800.jpg
Pieniadze Pixabay 1200x800.jpg

Jak informuje agencja, producenci mogą spłacać pożyczkę nawet 10 lat. Agencja nie podaje maksymalnej kwoty pożyczki, wiadomo jednak, że nie może ona przekroczyć wysokości należności, bez odsetek. Pieniądze zostaną wypłacone w dwóch ratach, połowa jeszcze w tym roku, a  druga część – w przyszłym roku, po udokumentowaniu, że cała pierwsza rata została przeznaczona na spłatę należności. 

Wnioski można składać w Biurze Powiatowym ARiMR do 15 października br. Rolnicy muszą udokumentować, że w danym okresie faktycznie uzyskali obniżone dochody, mogą m.in. dołączyć oświadczenie i kopie rachunków czy faktur na potwierdzenie obniżonych przychodów.  

Agencja może udzielać pożyczek dzięki nowemu rozporządzeniu Rady Ministrów z 23 sierpnia 2016 r. Wprowadziło ono możliwość udzielania pomocy finansowej producentom mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym i zobowiązań cywilnoprawnych.

Redakcja Farmera zapytała w poniedziałek Agencję o informację, o maksymalną wysokość pożyczek, na jakie konkretnie zaległości można wziąć pożyczki, a na które nie, a także - dlaczego programem zostali objęci akurat ci producenci, niestety, do końca dnia jej pracy nie uzyskaliśmy odpowiedzi.