Wydawało się, że nabór na „Restrukturyzację małych gospodarstw” w ramach PROW 2014-2020 będzie ogłoszony jesienią 2015 roku, potem przełożono go na I kwartał 2016 roku. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że nie stanie się to wcześniej niż w I kwartale 2017 roku.

Więcej: Ministerstwo Rolnictwa nie śpieszy się „Restrukturyzować” 

Skąd to opóźnienie? Dlaczego poprzednie ministerstwo widziało możliwość przeprowadzenia szybszego naboru? Zapytaliśmy w Ministerstwie Finansów, dlaczego opóźniają się działania związane z akredytacją i czy przepisy tego dotyczące zmieniły się.

„W zakresie udzielenia akredytacji Minister Finansów działa na podstawie art. 3 ustawy z 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, który od czasu wejścia w życie ustawy nie podlegał zmianom – wyjaśniło MF. - Termin podpisania umowy z wykonawcą, 22 marca br., wynikał z konieczności przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego.

Jednocześnie informujemy, że pismem z 11 kwietnia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgłosiła gotowość do poddania się audytowi w zakresie działania PROW 2014-2020 <Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej> w ramach poddziałania <Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw>, typ operacji: restrukturyzacja małych gospodarstw.”

Ponieważ 22 marca Ministerstwo Finansów podpisało umowę na przeprowadzenie audytu akredytacyjnego i już następnego dnia powiadomiło o tym agencję, ARiMR potrzebowała trzy tygodnie na zgłoszenie gotowości do poddania się audytowi.

Pytamy, dlaczego dopiero 11 kwietnia ARiMR zgłosiła gotowość do poddania się audytowi i kiedy może być przeprowadzony nabór na to działanie? Co jeszcze jest potrzebne, aby mógł odbyć się szybciej niż w I kwartale 2017 r.?

O odpowiedzi poinformujemy.

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego zasady "Restrukturyzacji", w którym przewidziano możliwość prowadzenia naboru na to działanie w pierwszym i drugim kwartale roku – a nie tylko w pierwszym, jak było dotychczas. Czy ma to umożliwić ogłoszenie naboru jednak jeszcze w drugim kwartale bieżącego roku?

Projekt pozwala ubiegać się o wsparcie także małżonkowi rolnika. Utrzymuje wymóg ubezpieczenia w KRUS przez co najmniej 24 miesiące przed złożeniem wniosku.