O dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Dofinansowanie można uzyskać do zakupu nasion zbóż: jęczmienia, owsa, pszenicy (twardej i zwyczajnej), pszenżyta, żyta, roślin strączkowych: bobiku, grochu siewnego (odmian roślin rolniczych), łubinu, soi, wyki oraz ziemniaków.

Wsparcie jest udzielane w formule pomocy de minimis. Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych. Jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy "jednego przedsiębiorstwa".

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji, lub przekazać osobiście.

Wnioski trzeba dostarczyć do 25 czerwca br.

W roku 2019 producenci rolni złożyli 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł.