Jak przypomniano, o wsparcie mogą starać się producenci i sprzedawcy, którzy na dzień złożenia wniosku mają przeznaczone do sprzedaży: co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości; co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości.

Wnioski należy składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

- Jeśli o pomoc ubiega się posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, musi wraz z wnioskiem złożyć również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis - dodano.

Stawka pomocy wynosi 20 zł za sztukę chryzantemy doniczkowej i 3 zł za sztukę ciętych kwiatów.

ARiMR poinformowała, że do godz. 14.30 w piątek zarejestrowano 4,2 tys. wniosków o pomoc.

Pomoc dla posiadaczy chryzantem jest udzielana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z powodu zamknięcia cmentarzy w całym kraju w dniach 31 października - 2 listopada, w związku z nasileniem się pandemii koronawirusa.