W celu wprowadzenia do polskiego porządku prawnego możliwości udzielania wsparcia, przygotowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.

Pomoc będzie przysługiwać organizacjom producentów i producentom niebędącym członkom takich organizacji. Minimalny limit powierzchni gospodarstwa to 1 ha, powierzchni uprawy, z której pochodzą owoce objęte operacją – 0,1 ha.

Wsparcie będzie przysługiwać wyłącznie na owoce wycofane z rynku na bezpłatną dystrybucję (tylko organizacje pożytku publicznego wpisane do rejestru prowadzonego przez prezesa ARiMR) oraz na inne cele (pasza, biogaz).

Łączna ilość produktów kwalifikujących się do objęcia operacją, którą zamierza przeprowadzić jeden podmiot uprawniony do wsparcia nie przekracza 200 ton. Gdy powiadomienie o wycofaniu z rynku składa organizacja producentów, ma zastosowanie limit 20 000 ton.

Zgłaszana w powiadomieniu ilość  owoców w przeliczeniu na 1 ha uprawy nie może być większa, niż maksymalne plony określone w załączniku 1 do rozporządzenia.

Określono katalog produktów i maksymalne ilości, które mogą być objęte operacjami. Przepisy unijne pozwalają w Polsce wycofać z rynku 75 565 ton jabłek i gruszek, 425 ton śliwek i 510 ton brzoskwiń i nektaryn. Polska zdecydowała się dofinansować też jabłka w ramach dodatkowych 2 tys. ton owoców (państwa miały wybór owoców).

Ilości będą rozdysponowane w dwóch turach. Pierwsza potrwa do 26 marca 2018 r., druga zależy od wyników pierwszej.

Wsparcie udzielane producentom niezrzeszonym nie może przekraczać określonych poziomów:

- dla jabłek jest to 5195,88 euro za ha na bezpłatną dystrybucję i 2022,66 euro na ha na inne cele

- dla gruszek odpowiednio: 2718,90 i 906,30 euro

- dla śliwek: 3060,00 i 918 euro

- dla brzoskwiń: 5380 i 2690 euro.