• Wypalanie traw nie poprawia jakości gleby.
  • Za wypalanie traw grożą surowe grzywny  od 5 tys. do 20 tys. zł.
  • Jeśli w wyniku podpalenia dojdzie do utraty zdrowia, życia i uszkodzenia mienia, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.
  • ARiMR może nałożyć na rolnika wypalającego grunty rolne, karę w postaci obniżenia dopłat bezpośrednich i obszarowych nawet o 25%.

Przedstawiciele ARiMR zwracają uwagę, że wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw.

- Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR - podkreślono w komunikacie ARiMR.

Pozytywne skutki wypalania traw to mit

ARiMR wskazała, pozytywne skutki wypalania traw to mit. Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw, nie poprawia też jakości gleby.

- Co więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed katastrofy - zaznaczono.

Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu - zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie.

Jakie kary za wypalanie traw grożą nie tylko rolnikom?

Agencja przypomniała, że za wypalanie traw grożą surowe sankcje. Kodeks wykroczeń przewiduje karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł.

Jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca - zgodnie z zapisami Kodeksu karnego - podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

ARiMR przestrzegła, że kary za wypalanie może nakładać również sama Agencja. Jak przypomniano, zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020.

Agencja ostrzega, że w przypadku złamania zakazu może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc.

Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne - muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc.

- Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw - ostrzegają eksperci ARiMR