Strony rozmawiały o stworzeniu nowych i finansowaniu istniejących programów w ramach projektu wsparcia, przewidzianego do 2025 roku.

W szczególności chodziło o zapewnienie środków na przystępny kredyt dla gospodarstw rolnych w ramach programu „5-7-9” dotacje dla małych gospodarstw rolnych.

Rozmawiano również o programie finansowania alternatywnych źródeł energii dla elewatorów zbożowych. Pomoże to obniżyć koszty i zwiększyć niezawodność ich usług, takich jak suszenie i magazynowanie.

Oprócz tego, M. Solski podkreślił znaczenie wspierania reformy systemu irygacyjnego na Ukrainie.