Jak określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rolnicy którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni powyżej 75 ha są traktowani na równi z przedsiębiorcami produkującymi odpady. Przez to grożą im ogromne kary finansowe związane z niedopełnieniem obowiązku zarejestrowania się w systemie BDO.

Jednak co należy rozumieć przez 75 ha? Czy należy wliczać w to grunty dzierżawione od innych rolników lub agencje rolne? Czy te dodatkowe grunty mają nie być brane pod uwagę?

Wbrew pozorom jest to istotne pytanie, gdyż rolnik, będący właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni np. 65 ha i dzierżawiący grunty o powierzchni 25 ha będzie miał problem z określeniem, czy jego gospodarstwo ma powyżej 75 ha, czy też nie?

Grunty dzierżawione też wliczamy!

Otóż jak odpowiedziało nam krótko i zwięźle Ministerstwo Klimatu:

„Uprzejmie informujemy, że jeśli chodzi faktycznie o użytkowane grunty wówczas bez znaczenia jest tu forma własności.”

Co to oznacza w konsekwencji? Otóż rolnik, który posiada na własność 65 ha i dzierżawi dodatkowo grunty (nie będące jego własnością) o powierzchni 25 ha jest zobowiązany wliczać te ostatnie do swojej działalności. Czyli uprawia gospodarstwo rolne o powierzchni 90 ha, a więc powyżej 75 ha i obejmuje go obowiązek prowadzenia zarejestrowania się w bazie BDO.