- W wyniku agresji Rosji na Ukrainę ograniczeniu uległ eksport zbóż i rzepaku z Ukrainy tradycyjnymi kanałami, tj. przez porty na Morzu Czarnym. Spowodowało to znaczący, nienotowany nigdy wcześniej, wzrost przewozu ukraińskich zbóż przez polską granicę. Nadmierny przywóz z Ukrainy destabilizuje krajowy rynek zbóż i rzepaku, szczególnie w regionach południowo-wschodniej Polski - zauważa resort rolnictwa w uzasadnieniu do opublikowanego dziś projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych.

Magazyny są zapełnione zbożem

Dodatkowy przywóz zboża i rzepaku powoduje w pewnych regionach nadpodaż, obniża lokalne ceny, wpływa na łańcuchy logistyczne. Magazyny są zapełnione zbożem a rolnicy są niepewni swojej przyszłości. Spadek cen w tych regionach i spadek efektywności ekonomicznej może mieć wpływ na decyzje rolników dotyczące planowania zasiewów. To może spowodować nagły spadek produkcji zbóż i nasion oleistych - dodaje MRiRW.

Dlatego też resort rolnictwa proponuje ustanowić nowy rodzaj wsparcia dla producentów rolnych w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy w celu zrekompensowania im strat (utraty wartości produkcji), które ponieśli.

Dopłaty do rzepaku i zbóż innych niż pszenica

O pomoc będą mogli się ubiegać producenci:

  • pszenicy,
  • żyta,
  • jęczmienia,
  • owsa,
  • kukurydzy,
  • pszenżyta,
  • mieszanek zbożowych,
  • rzepaku,
  • rzepiku.

Potrzebne będą faktury sprzedaży

- Przyznawanie dopłat do sprzedanego zboża ma na celu poruszyć rynek, tak aby rolnicy nie magazynowali zboża i opróżniali magazyny przed nadchodzącymi żniwami. Dlatego też wsparcie producentów rolnych uzależnione jest od dostarczenia faktur sprzedaży zbóż lub rzepaku - wyjaśnia w uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

Niestety w rozporządzeniu nie podano w jakim czasie należy sprzedać wyżej wymienione zboże i rzepak. Ale jak wynika z dotychczasowych wypowiedzi Roberta Telusa, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, prawdopodobnie będzie to okres od 15 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. 

Planowany termin przyjęcia planowanego rozporządzenia przez Radę Ministrów to II kwartał br.