Zgodnie z danymi GUS w grudniu 2022 r. stado loch na chów w Polsce ponownie się zmniejszyło - w porównaniu z grudniem 2021 r. o 61,4 tys. sztuk (o 9,4%) do poziomu 592,6 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych zmniejszyło się o 29,1 tys. sztuk (o 6,7%) do 404,8 tys. sztuk.

W opinii resortu rolnictwa, spadek liczby gospodarstw wynika głównie z czynników rynkowych – braku lub bardzo niskiej opłacalności produkcji spowodowanej m.in. coraz wyższymi kosztami produkcji wynikającymi m.in. z inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

- Zagraża to utarcie płynności finansowej podmiotów prowadzących chów trzody chlewnej - argumentuje Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa.

Większa stabilność produkcji dzięki kwalifikatom

Jednocześnie zauważa, że w związku z destabilizacją sytuacji na światowych rynkach żywności i produktów rolnych spowodowaną agresją Federacji Rosyjskiej niezbędne podejmowanie działań zwiększających stabilność produkcji roślinnej. W opinii resortu rolnictwa, jednym z czynników mogącym mieć wpływ na stabilizację tego rynku wydaje się być zwiększenie wymiany kwalifikowanego materiału siewnego.

Zdaniem ministerstwa, problemy finansowe mają również podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa lub akwakultury. Są one - w ocenie resortu - dotknięte konsekwencjami wystąpienia w 2022 r. sytuacji ekologicznej na wodach rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, Zalewu Szczecińskiego, Zalewu Kamieńskiego, Jeziora Dabie lub obiektach akwakultury funkcjonalnie powiązanych z tymi wodami.

Dla kogo nowe wsparcie?

Biorąc pod uwagę powyższe resort rolnictwa postanowił przygotować kolejną pomoc dla rolników. W projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa proponuje wprowadzenie nowych form pomocy:

  1. dla producentów rolnych, którzy zgłosili do Agencji do dnia 15 września 2023 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 1 maja 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. i którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy,
  2. dla producentów rolnych, którzy zakupili od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych i którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy,
  3. w związku z wystąpieniem w 2022 r. sytuacji ekologicznej na wodach rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, Zalewu Szczecińskiego, Zalewu Kamieńskiego, jeziora Dąbie lub obiektach akwakultury funkcjonalnie powiązanych z tymi wodami podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, dotkniętym konsekwencjami tej sytuacji.

- Projektowana pomoc powinna wpłynąć na poprawę płynności finansowej podmiotów prowadzących działalność rolniczą oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie akwakultury i rybołówstwa - zaznacza wiceminister Bartosik.

Planowany termin przyjęcia tego projektu to II kwartał 2023 r.

Przypomnijmy, od 14 kwietnia br. ARiMR rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - chodzi tu o tzw. dopłaty do pszenicy i kukurydzy:

Rząd chce też dopłacić rolnikom 50 lub nawet 60 tys. zł, jeśli zdecydują się na zakup nowego silosu do magazynowania zboża i roślin oleistych oraz jego wyposażenia: