Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniające przepisy dotyczące stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Nowe rozporządzenie realizuje postulaty rolników – uważa KRIR.

„Rozporządzenie wprowadzi przepisy epizodyczne, które spowodują, że Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zmieni w 2022 r. z urzędu decyzje o odmowie udzielenia dotacji, wydane w 2021 r. w związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2021, udzielając tych dotacji ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2022.” – wyjaśnia zmiany samorząd.

W opinii KRIR wprowadzenie w rozporządzenia przepisu epizodycznego jest uzasadnione, bo pozwoli na wypłatę dotacji producentom, którzy w 2021 roku otrzymali decyzje odmawiające dotacji, chociaż spełniali wymogi formalne oraz merytoryczne, tzn. zutylizowali bulwy ziemniaka porażone bakteriozą pierścieniową.

Resort rolnictwa w uzasadnieniu projektu rozporządzenia przyznał, że w ubiegłym roku wnioskowane przez rolników kwoty na dofinansowanie kosztów ochrony roślin znacznie przekroczyły zarezerwowane w budżecie środki na ten cel. W efekcie wydano decyzje odmawiające udzielenia dotacji na kwotę ponad 7, 2 mln zł, mimo że wnioskodawcy spełniali wymagania i zagospodarowali porażone lub prawdopodobnie porażone bulwy ziemniaka zgodnie z przepisami.