Zaliczki mają być wypłacane od 16 października.

Projekt rozporządzenia w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2015 r. przewiduje wypłatę rolnikom, którzy w 2015 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, połowy stawki należnej do zatwierdzonego dla danej płatności obszaru:

- jednolitej płatności obszarowej

- płatności dodatkowej

- płatności związanej do powierzchni uprawy roślin wysokobiałkowych i owoców miękkich.

Jak podano w uzasadnieniu, powodem wypłaty zaliczek jest trudna sytuacja wywołana suszą. Zaliczki będą wypłacone na poczet „płatności o charakterze obszarowym, w odniesieniu do których istnieje możliwość wcześniejszego przeprowadzenia kontroli kwalifikowalności. Pozostałe płatności wymagają bardziej skomplikowanego procesu weryfikacji i z tego powodu proponuje się wyłączyć je z płatności zaliczkowych”.

Rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po opublikowaniu.