Aby pozostać w zgodzie z unijnymi przepisami, określającymi dopuszczalne kwoty, jakie można przeznaczyć na poszczególne rodzaje płatności, ministerstwo zmuszone jest zmienić stawki dopłat.

Pierwsze rozporządzenie przygotowane w tej sprawie zostało już skierowane do konsultacji.

Dotyczy zmniejszenia stawki płatności dodatkowej – o 1,49 zł na ha. To wynik wyliczenia przez ARiMR, że wniosków wpłynęło więcej, niż zakładano.

15 października 2015 r. w Dz. U. opublikowano rozporządzenie podpisane przez ministra Marka Sawickiego określające, iż „Stawka płatności dodatkowej za 2015 r. wynosi 171,73 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.”

Jednak okazuje się, że ARiMR zmieniła swoją wiedzę na temat obszaru zgłoszonego do tej płatności, co zmusiło ministra do redukcji stawki. Obszar wzrósł o ponad 60 tys. ha.

To jednak nie jedyne zmiany, jakie zapowiada ministerstwo w tym zakresie. Otóż w uzasadnieniu przygotowanego rozporządzenia podano: „Z przekazanych przez Agencję informacji wynika, że w najbliższym czasie zweryfikowane będą także inne stawki płatności, w szczególności dane te wskazują, że możliwe będzie zwiększenie stawki jednolitej płatności obszarowej oraz płatności za zazielenienie. Prace nad stosownymi rozporządzeniami zostaną podjęte po uzyskaniu nowych danych dotyczących powierzchni/liczby sztuk zwierząt”.

Jak z tego wynika, mamy do czynienia z efektami nieprzygotowania na czas sytemu informatycznego agencji. Nie była ona  w stanie podsumować liczby wniosków rolników przed podaniem wysokości stawek dopłat, tj. w połowie października. Teraz konieczna jest weryfikacja obliczeń, co zapewne nie ułatwi pracy ARiMR, i tak już nie radzącej sobie z wypłatą płatności. Przypomnijmy, że w tym roku od 16 października do 30 listopada 2015 r. wypłacano zaliczki dopłat, a od 1 grudnia ruszyła wypłata samych dopłat. Teraz wszystkie wypłaty trzeba będzie zweryfikować.