Jak informuje Rzecznik Praw Obywatelskich, minister rolnictwa uznał za zasadne uwagi RPO dotyczące przyjętej zasady redukcji 100 proc. dopłat przekraczających 150 tys. euro i zapowiada zmianę przepisów.

Więcej: "Redukcja 100 proc. dopłat to przesada?"

Po kilku wystąpieniach RPO dotyczących tego problemu, minister rolnictwa uznał, że „dotychczasowe doświadczenie związane ze stosowaniem mechanizmu redukcji, a także działania Rzecznika w sprawie wskazują, że rozwiązaniem lepiej odpowiadającym polskim uwarunkowaniom byłoby inny mechanizm: odliczanie od podstawy redukcji kosztów zatrudnienia. To co złagodziłoby efekty redukcji w stosunku do podmiotów działających w sposób kolektywny, a więc przede wszystkim spółdzielni rolniczych” – poinformował RPO i dodał, że minister poinformował unijnego Komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich o zamiarze wprowadzenia zasady odliczania kosztów zatrudnienia od podstawy redukcji do krajowego porządku prawnego.