- Dlaczego nie powrócić do tej możliwości pozyskiwania środków, przekierowania, jeśli chodzi o politykę spójności, na rzecz rozwoju obszarów wiejskich? – pytał w Sejmie wiceminister Ryszard Zarudzki i dodał: - Prace trwają i te efekty w najbliższym czasie będą ogłoszone. Ten dokument, który ma to spinać, to jest pakt dla rozwoju obszarów wiejskich.

„Zespół do spraw opracowania dokumentu programowego <Pakt dla obszarów wiejskich> jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadaniem Zespołu jest wsparcie Ministra w opracowaniu przedmiotowego dokumentu, w szczególności poprzez wspólne określenie przedsięwzięć i zadań do realizacji, zmian legislacyjnych i organizacyjnych oraz identyfikację źródeł finansowania tych przedsięwzięć i zadań” – informuje MRiRW.

Zapytaliśmy, kto pracuje nad tym dokumentem.

Jak wyjaśnia MRiRW, w skład Zespołu do spraw opracowania dokumentu programowego „Pakt dla obszarów wiejskich” wchodzą: podsekretarz Stanu w MRiRW dr Ryszard Zarudzki (przewodniczący Zespołu), zastępca dyrektora Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju MRiRW Nina Dobrzyńska (zastępca przewodniczącego) oraz członkowie:

– dr Waldemar Guba (dyrektor Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju MRiRW),

– dr Wioletta Grzybowska (Politechnika Białostocka),

– dr Barbara Piontek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej),

– dr Piotr Łysoń (dyrektor Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia Głównego Urzędu Statystycznego),

– dr Mirosław Drygas (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa),

– Maria Fajger (dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego),

– przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak dodano, przewodniczący Zespołu będzie zapraszał do udziału w pracach inne osoby, w tym przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej oraz środowisk naukowych i gospodarczych, w zależności od omawianej problematyki.

A jak długo będą trwały prace zespołu?

„Zakłada się, że Zespół opracuje koncepcję dokumentu programowego oraz pierwszą część dokumentu (w zakresie działań krótkoterminowych) w pierwszym kwartale 2016 r., natomiast drugą część dokumentu (w zakresie działań długoterminowych) w trzecim kwartale 2016 r.” – informuje MRiRW.